ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA „ZAUSTAVI – ZAŠTITI – POMOZI“

Zdravlje

Samo prošle godine u Srbiji je ubijeno 26 žena, a od početka ove godine čak 30 žena bile su žrtve nasilja.Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, za prvih šest meseci ove godine, nasilnicima je izrečeno 14.218 hitnih mera, od čega su 4.282 mere privremenog udaljenja učinioca iz zajedničkog boravka, dok je u 9.936 slučajeva izrečena mera privremene zabrane učiniocu da kontaktira žrtvu nasilja i prilazi joj.

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo je tokom prethodne tri godine sproveo projekat „Zaustavi-Zaštiti-Pomozi – Snažniji institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u AP Vojvodini“, koji podržava Poverenički fond Ujedinjenih nacija za podršku akcijama eliminisanja nasilja prema ženama.

Na završnoj konferenciji, pokrajinski sekretar za zdravstvo doc. dr Zoran Gojković istakao je da je najznačajniji doprinos ovog projekta osnivanje sedam Centara za žrtve seksualnog nasilja u sedam gradova u Vojvodini.

Centri su smešteni u opštim bolnicama u Subotici, Somboru, Zrenjaninu, Vršcu, Kikindi i Sremskoj Mitrovici, kao i Novom Sadu, na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine. Svi Centri opremljeni su neophodnom opremom, a oko 3000 predstavnika zdravstvenog sektora, pružaoca psihosocijalne podrške, pravosuđa i policije, obučeni su o tome kako da postupaju sa žrtvama seksualnog nasilja.

Govoreći o činjenici da društvo generalno klizi u pravcu u kome ima mnogo više nasilja nego što je to bio pre slučaj, posebno kad se radi o sferi rodno zasnovanog nasilja, predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor istakao je da jedini odgovor na tu pojavu mora biti institucionalnog karaktera, kao i da današnja konferencija predstavlja institucionalni odgovor i korak dalje u stvaranju mreže pružanja podrške i pomoći žrtvama. Zato je za rešenje ovog problema, kako je rekao predsednik Pastor, neophodan zajednički rad socijalnih i zdravstvenih ustanova, tužilaštva, policije i medija.

Ovakav model Centra za žrtve seksualnog nasilja jedinstven je i primenljiv, ne samo u Srbiji, nego i u regionu, jer stavlja žene, žrtve seksualnog, rodno zasnovanog nasilja u centar pažnje.

Od osnivanja Centara, pomoć i podršku zatražilo je 95 žena, žrtava seksualnog nasilja i uznemiravanja.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *