JKP “KOMUNALIJE” SERIFIKOVANO OD STRANE MEĐUNARODNOG SERTIFIKACIONOG TELA

Gradske vesti

JKP “Komunalije” Sremska Mitrovica uspešno je završilo uspostavljanje integisanog sistema menadžmenta (IMS) kvalitetom (prema zahtevima standarda ISO 9001:2015), životnom sredinom (prema zahtevima standarda ISO 14001:2015) i zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (prema zahtevima standarda OHSAS 18001:2007).

Integrisani sistem menadžmenta je najbolji menadžment pristup za istovremeno zadovoljenje zahteva korisnika, restrukturiranje organizacije, smanjenje troškova, povećanje produktivnosti i dugoročan održivi razvoj organizacije. Integracija ima za cilj, da se od različitih standarda za sisteme menadžmenta (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) dobije širi, obuhvatniji i snažniji integrisani sistem menadžmenta kojim se na efikasniji i efektivniji način upravlja organizacijom.

Integrisani sistem menadžmenta je sveobuhvatni alat menadžmenta koji povezuje sve elemente poslovnog sistema u jedinstven i celovit sistem upravljanja procesima u organizaciji, radi zadovoljavanja zahteva zainteresovanih strana i ostvarivanja poslovnih ciljeva u skladu sa vizijom i misijom organizacije.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *