PODRŠKA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU

Poljoprivreda

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme, softvera ili usluge u 2019. godini.

Cilj dodele bespovratnih sredstava je podrška privrednim subjektima koji su osnovani i upravljani od strane žena, kao bitnog segmenta razvoja ukupne privrede i preduzetništva u AP Vojvodini.

Sredstva su namenjena za refundaciju troškova nabavke mašine ili opreme ili softvera ili usluge, i odobravaju se po principu: refundacije prethodno učinjenih izdataka (izdaci nastali pre raspisivanja konkursa) I refundacije naknadno učinjenih izdataka (izdaci nastali posle raspisivanja konkursa).

U slučaju refundacije prethodno učinjenih izdataka nabavke mašine ili opreme ili softvera ili usluge sredstva će se odobravati na osnovu dostavljenog računa-otpremnice, ugovora-otpremnice ili ugovora i izvoda računa iz banke o plaćanju u periodu od 01. septembra 2018. godine do datuma raspisivanja Javnog konkursa.

U slučaju refundacije naknadno učinjenih izdataka nabavke mašine ili opreme ili softvera ili usluge na osnovu predračuna, ponude, predugovora ili ugovora koji su izdati posle datuma raspisivanja Javnog konkursa Pokrajinski sekretarijat za privredu I turizam će odobriti dalju nabavku istog sa rokom od 30 dana od zaključenja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava. Za mašinu ili opremu ili softver ili uslugu koja je u navedenom roku u potpunosti isplaćena, ali koja iz objektivnih razloga nije isporučena, period isporuke može se produžiti za dodatnih 60 dana.

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju privredna društva i preduzetnici upisani u registar Agencije za privredne registre sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine najkasnije do 1. septembra 2018. godine.

Visina bespovratnih sredstava može biti:

A) Mašine ili oprema – sredstva se odobravaju u visini od najmanje 50.000,00 dinara do najviše 400.000,00 dinara, odnosno do 90% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV-a i bez zavisnih troškova nabavke;

B) Softver – sredstva se odobravaju u visini od najmanje 50.000,00 dinara do najviše 300.000,00 dinara, odnosno do 90% od fakturne (kupovne) vrednosti, bez PDV-a i bez zavisnih troškova nabavke, uslugainstalacije i obuke za korišćenje.

V) Pametni telefon, prenosivi ili desktop računar – sredstva se odobravaju u visini od najmanje 50.000,00 dinara do najviše 250.000,00 dinara, odnosno do 90% od fakturne (kupovne) vrednosti, bez PDV-a i bez zavisnih troškova nabavke i

G) Usluga – sredstva se odobravaju u visini od najmanje 50.000,00 dinara do najviše 200.000,00 dinara, odnosno do 90% od fakturne (kupovne) vrednosti, bez PDV-a i bez zavisnih troškova nabavke.

Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 11.000.000,00 dinara. Rok za podnošenje prijava je 11. april 2019. godine. Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam putem telefona 021/487 4306 svakog radnog dana, od 10.00 do 14.00 časova.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *