NAČELNIK NASTOVIĆ O ZAGAĐENJU VAZDUHA: NEMA MESTA PANICI

Gradske vesti

Sremska Mitrovica se u proteklih nekoliko dana našla na listi gradova u kojima je indeks zagađenosti vazduha vrlo visok. O analizi kvaliteta vazduha  ali i  o merama zaštite koje Grad Sremska Mitrovica planira da sprovede u narednom periodu, govorio je Vladimir Nastović, načelnik Gradske uprave za poljoprivredu i zaštitu životne sredine.

Grad Sremska Mitrovica od 2013.godine vrši monitoring zagađenja vazduha na tri merna mesta. Dve lokacije su industrijska zona i “Metalfer” firma, a treća je i u stambenoj zoni, onosno kod Ekonomske škole “9. Maj”. Na ovim lokacijama meri se koncentracija – čađi, sumpor – dioksid i azot – dioksid. Izveštaji na mesečnom i godišnjem nivou javno su dostupni i nalaze se na sajtu grada.

-Analizirajući rezultate merenja, dobijenih od Zavoda za javno zdravlje, dolazimo do zaključka da u zimskom periodu, odnosno u toku grejne sezone dolazi do prekoračenja PM10 suspendovanih čestica iznad graničnih, a  i tolerantnih vrednosti. Poboljšanjem meteoroloških uslova, u prolećnim mesecima, koncetracije PM10 čestica se smanjuju ispod graničnih vrednosti. Shodno tome, Grad Sremska Mitrovica je krenuo sa vođenjem Lokalnog registra izvora zagađivanja radi identifikacije potencijalnih izvora zagađivanja. Gradonačelnik je formirao Radno telo za izradu kratkoročnog akcionog plana koje će doneti i preuzeti konkretne mere za smanjenje koncetracije PM10 čestica ispod graničnih vrednosti – izjavio je Nastović.

Načelnik najavljuje da će u narednom periodu biti vršene inspekcijske kontrole privrednih subjekata i da će oni koji ne poštuju zakonske obaveze biti sankcionisani. Ističe i da za sada ne postoji način kontrole individualnih domaćinstava kao značajnih zagađivača vazduha, ali da će se raditi na tome da se njihov broj smanji, odnosno omogućiće se većem broju istih da se priključe na sistem daljinskog grejanja.

Nastović je još jednom istakao da nema potreba da se stvara panika među stanovnicima Sremske Mitrovice. U Planu budžeta za 2020.godinu, planirana su sredstva za izradu Plana kvaliteta vazduha za Grad Sremska Mitrovica, koji će sadržati mere koje treba preduzeti sa ciljem da se postignu odgovarajuće koncetracije zagađujućih materija.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *