NOVI KONKURSI ZA VOJVOĐANSKE STOČARE, VOĆARE, ORGANSKE PROIZVOĐAČE…

Poljoprivreda

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je nove konkurse o dodeli bespovratnih sredstava poljoprivrednicima sa teritorije AP Vojvodine.

Za podsticaje za poboljšanje stočarske proizvodnje sufinansiraće se nova oprema za proizvodnju i preradu mesa i mleka. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.000.000,00 dinara,odnosno 2.200.000,00 dinara za podnosioce prijava: žene preduzetnike i pravna lica, preduzetnike ipravna lica čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina.

Cilj konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije jeste ulaganje u novu opremu, radi povećanja prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima i zapošljavanja ruralnog stanovništva. Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000,00dinara, odnosno 2.200.000,00 dinara.

Proizvođači organske hrane u Vojvodini u 2020. za nabavku priključne mehanizacije, mašina i opreme za  organsku proizvodnju bespovratno mogu ostvariti povraćaj od 80 odsto od ukupno prihvatljivih troškova investicije. Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 800.000,00 dinara.

Za konkurs namenjen gazdinstvima koja se bave proizvodnjom voća, povrća, pečurki, grožđa i cveća bespovratno će iz pokrajinske kase u ovoj godini biti dato 130.000.000 dinara u svrhu podizanja tehničko-tehnološke
opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava. Maksimalan iznos bespovratnih
sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 3.500.000,00 dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60%  odnosno 70% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Navedeni konkursi su  otvoreni do utroška sredstava, a zaključno sa 06.03.2020. godine.

Na konkursu za podizanje i rekonstrukciju ribnjaka pomoć će se davati za podizanje novih i rekonstrukcija postojećih ribnjaka, na površini ne manjoj od hektara i ne većoj od 50 hektara. Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva  do 70% od ukupne vrednosti zemljanih radova bez PDV-a, dok preostali iznos ugovorenih sredstava obezbeđuje korisnik sredstava.

Кonkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva ima za cilj unapređenje stanja populacije divljači i njenih staništa, opremanje korisnika lovišta i praćenje stanja pojedinih vrsta divljači na teritoriji AP Vojvodine. Кorisnici sredstava po ovom konkursu su korisnici lovišta, akreditovane naučno istraživačke ustanove u oblasti lovstva i zaštite divljači i lovišta i privredna društva, koja su registrovana za delatnost lovstva, koja se bave unapređenjem lovstva sa teritorije AP Vojvodine.

Konkursi za ribnjake i lovšta su otvoreni zaključno sa 15.03.2020. godine.

Tekst konkursa i potrebna konkursna dokumentacija nalazi se na internet
stranici sekretarijata http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?kat=s, a podnosioci zahteva sa teritorije Grada Sremska Mitrovica svu potrebnu pomoć i podršku oko apliciranja za podsticajna sredstva mogu dobiti u
prostorijama Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica, ili
putem telefona 610-573.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *