SVETSKI DAN ZDRAVLJA POSVEĆEN MEDICINSKIM RADNICIMA

Reportaže

Međunarodni dan zdravlja 7. april, koji se ove godine obeležava u jeku pandemije Korona virusa, posvećen je medicinskim i patronažnim sestrama i podsećanju svetskih lidera na kritičnu ulogu koje ove profesije imaju za održavanje svetskog zdravlja. Naime, Svetska zdravstvena organizacija proglasila je 2020. godinu Međunarodnom godinom medicinskih i patronažnih sestara u nameri da istakne značaj ovih zdravstvenih radnika koji rade na svim nivoima zdravstvenih sistema u raznim okruženjima i okolnostima i čija je uloga nezamenljiva i ključna za obezbeđivanje zdravstvene zaštite svima.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman ovim povodom želi da iskaže zahvalnost zdravstvenim radnicima i svima onima koji su u prvim linijama odgovora na trenutnu pandemiju. Pandemija virusa COVID19 poslednjih meseci učinila je očiglednom potrebu za većim ulaganjem u sisteme zdravstvene zaštite širom sveta i pružanjem podrške i dužnog poštovanja zdravstvenim radnicima i osoblju zdravstvenih ustanova. Značaj bolnica u ovoj situaciji je izuzetan, ali bez angažovanja i delovanje najšire zajednice i primarnog nivoa zdravstvene zaštite nismo u mogućnosti da na adekvatan način odgovorimo na potrebu za zdravstvenom zaštitom stanovništva. Stoga, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman podržava državne organe, organizacije civilnog društva, privrednike i sve građane da zajedničkim i solidarnim akcijama pomognu zdravstvenim radnicima u nastojanjima da štitimo zdravlje u vreme pandemije. Najmanje što svako od nas može da učini jeste da se pridržava preporučenih osnovnih smernica u vezi s održavanjem lične higijene, prostora, izbegavanjem fizičkih kontakata s drugima, da brine o sopstvenom, ali i zdravlju članova svoje porodice, svojih radnika i radnica, žitelja i sugrađana i sugrađanki u svojim lokalnim zajednicama.

Sve nejednakosti u društvu, a posebno one koje se odnose na zdravlje stanovništva, u trenutnoj situaciji još više dolaze do izražaja, a pandemija u većoj meri pogađa osetljivije grupe kojima pripadaju osobe koje žive u socio-ekonomski težim okolnostima, stariji, hronično i teško bolesni, osobe s mentalnim teškoćama, deca, osobe sa invaliditetom. Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman želi da pridoda tome i činjenicu da podaci Svetske zdravstvene organizacije pokazuju da 70 odsto zdravstvenih i socijalnih radnika čine žene, a veliki broj njih su upravo medicinske i patronažne sestre, i da ukaže na to da u vanrednim okolnostima kakva je trenutna pandemija, i rodna neravnopravnost dolazi do izražaja, a mera u kojoj je ona zastupljena umnogome utiče na to kako ćemo odgovoriti na kriznu situaciju.

Ovo je trenutak da razumemo konačno da smo u svim okolnostima zaštićeni onoliko koliko je zaštićen naš najslabiji član i da je istinski napredak društva i zajednice moguć jedino onda kada su svakom članu zajednice dostupni pravda, dostojanstven život i ostvarivanje ljudskih prava. Lična odgovornost za zdravstvenu bezbednost svih nas danas je možda i najvažnije sredstvo u borbi za očuvanje globalnog zdravlja, a uvid u to da smo svi povezani, da naši životi utiču jedni na druge i da smo svi izloženi riziku pokazuje nam put kojim je nužno da idemo ukoliko želimo bolju budućnost za sve, a to je put društvene solidarnosti i zajedništva.

Zaštita zdravlja odgovornost je svih nas i Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman apeluje još jedanput na svakog pojedinačno da u skladu sa svojim mogućnostima i odgovornostima preduzme sve kako bismo se kao zajednica zaštitili u trenutnim okolnostima. Time što štitimo sebe, šaljemo poruku potpune podrške zdravstvenim radnicima koji su u ovim danima u najvećoj meri izloženi riziku obavljajući svoj posao da brinu o nama i štite naše zdravlje. Ono što nam, bez sumnje, predstoji, budući da je reč o planetarnom problemu, jeste potreba da na nacionalnim i na međunarodnom nivou, razmotrimo nivo i način na koji su struktuirani sistemi zdravstvene zaštite i potreba da ovaj sistem učinimo jednim od prioritetnih oblasti ulaganja i investiranja, jer bez kvalitetne zdravstvene zaštite ne možemo očekivati ni graditi društveni i ekonomski boljitak.

Odluka da se 7. april obeležava kao Svetski dan zdravlja doneta je na Prvoj skupštini Svetske zdravstvene organizacije koja je održana 1948. godine u Ženevi, a od 1950. godine, Svetska zdravstvena organizacija i druge institucije svake godine organizuju različita međunarodna, regionalna i lokalna dešavanja sa fokusom na određenu temu. Blagostanja, opšteg i pojedinačnog zdravlja i pravde ne može biti bez humanosti i međusobne odgovornosti jednih za druge.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *