MEĐUNARODNI DAN MLADIH OBELEŽEN PORUKOM „SARADNJA SA MLADIMA – ULOG ZA BUDUĆNOST“

Gradske vesti

Angažovanje mladih za globalno delovanje tema je obeležavanja ovogodišnjeg Međunarodnog dana mladih kojom želi da se ukaže na načine na koje angažovanje mladih na lokalnom, nacionalnom i globalnom nivou obogaćuje nacionalne i multilateralne institucije i procese, ali i da se ukaže na potrebu za poboljšavanjem položaja i uključivanja mladih u kreiranje javnih politika.

Brojna svetska istraživanja beleže tendenciju sve bržeg razvoja osećanja humanosti, solidarnosti, empatije i tolerancije kod današnjih mladih generacija. Sve su to vrednosti koje su utkane u sadržinu ljudskih prava i istovremeno predstavljaju njihov smisao. S druge strane, više nego pre mladi su povučeniji, ranjiviji, često sa osećanjem ravnodušnosti, što nikada ne sme biti odlika mladog čoveka. Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman tokom različitih aktivnosti i saradnje s mladima u proteklom periodu, stiče utisak da mladi nemaju mnogo poverenja u javne institucije. Ovo su delom potvrdili i rezultati istraživanja koje je ombudsman realizovao 2019. godine tokom EXIT festivala, a u kojem su učestvovali mladi od 15 do 35 godina iz Srbije, regiona, ali i iz drugih zemalja Evrope i sveta. Mada prepoznaju svoju ulogu i izražavaju spremnost i želju da aktivno učestvuju u društvenim procesima, mladima je potrebna dodatna podrška državnih i javnih institucija, privrednih organizacija, organizacija civilnog društva i društva u celini, koja će ih motivisati da svoje potencijale, ideje, energiju i kreativnost realizuju u praksi.

Neki od osnovnih pokretača održivog razvoja i mira širom sveta jesu participacija i osnaživanje mladih za partnerstvo i aktivno učešće u kreiranju politika i budućnosti zajednice. Ujedinjene nacije ukazuju na to da su nezaposlenost, politička isključenost, marginalizacija, neodgovarajući pristup obrazovanju i zdravstvu samo neki od problema i izazova sa kojima se mladi suočavaju danas. Ovi problemi ne mogu uspešno i efikasno biti prevaziđeni bez dijaloga i partnerstva s mladima.

Globalne izazove poput pandemije kovid-19 i klimatskih promena, možemo razumeti i kao alarm koji nam ukazuje na potrebu za prilagođavanjem i transformacijom postojećih sistema, na način da prilikom kreiranja nacionalnih i globalnih politika niko ne bude izostavljen. Pomenute okolnosti utiču na razvoj novih pristupa u korišćenju i razvoju tehničko-tehnoloških dostignuća za dobrobit čovečanstva i planete, a mladi su tu možda i ključni nosioci inicijativa i podrške društveno odgovornog delovanja, održivog razvoja i bolje budućnosti za sve.

Duboko uveren u to da je angažovanje mladih za globalno delovanje neophodno na putu razvoja i napretka globalne zajednice, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman kontinuirano nastoji da svoj doprinos i podsticaj aktivizmu mladih ostvari kroz saradnju s omladinskim organizacijama i aktivnostima koje realizuje zajednički sa njima ili za njih. Škola ljudskih prava Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana ove godine će po treći put biti organizovana za studente i studentkinje univerziteta i fakulteta u AP Vojvodini, a mladi su obuhvaćeni i drugim aktivnostima ove institucije kao što su seminari i stručni skupovi o ljudskim pravima, Festival prava deteta, zajednički istraživački projekti i drugo.

Da bi angažovanje mladih imalo produktivnu snagu i bilo smisleno, neophodno je da su im obezbeđeni uslovi i podrška od strane donosioca odluka i kreatora politika za to. Kada ove pretpostavke izostaju angažovanje mladih može biti ispoljeno i kroz otpor i protest zbog neuvažavanja prava da se glas mladih čuje, uvaži, a njihovoj dobrobiti prida odgovarajuća pažnja i značaj.

Međunarodni dan mladih ustanovljen je 2000. godine sa ciljem da ukaže na probleme, kulturna i pravna pitanja omladine, učenika i studenata.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *