E-RAČUN NOVA USLUGA JP „SREM-GAS“,

Gradske vesti

U cilju unapređenja poslovanja, čineći uslugu bržom i lakše dostupnom za korisnike, Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa „Srem-gas“ Sremska Mitrovica je omogućilo novu uslugu, dostavu e-Računa u digitalnom obliku putem elektronske pošte (e-mail), bez posebne nadoknade. E-račun se dostavlja za izvršenu uslugu svakog meseca.

Dostava računa putem elektronske pošte (e-mail), se aktivira na zahtev korisnika. Popunjavajući Zahtev za dostavu računa putem elektronske pošte, korisnik se opredeljuje za ovakav način dostave i isti će biti u primeni sve dok se korisnik ne izjasni drugačije. Prelaskom na ovakav vid plaćanja JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica potrošačima neće dostavljati račune na kućnu adresu u papirnom obliku.

Trenutkom slanja računa od strane JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica na navedenu mejl adresu korisnika usluge, račun se smatra ispostavljenim. Ukoliko potrošaču ne bude dostavljen račun, potrošač je u obavezi da o tome obavesti JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica, dolaskom u prostorije Preduzeća ili pozivanjem broja telefona 022/ 610 069, kako bi mu bio dostavljen račun odnosno informacija o iznosu računa.

Da bi se aktivirala ova usluga, potrebno je popuniti Zahtev za dostavu računa putem elektronske pošte dolaskom u prostorije JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica (Šalter sala), Trg vojvođanskih brigada 14/1. Uz popunjen Zahtev neophodno je priložiti i dokument o identifikaciji (lična karta ili pasoš).

Formular Zahteva možete preuzeti i na našoj internet stranici www.sremgas.rs – Virtuelni šalter – e-Račun. Popunjen obrazac Zahteva i skeniran identifikacioni dokument (lična karta/pasoš) možete poslati na adresu e-racun@sremgas.rs.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *