PREDTRETMAN OTPADNIH VODA U FCS “ČIKAS”

Gradske vesti

Nakon nedavne kampanje JKP “Vodovod” pod nazivom “Kanalizacija nije kontejner” u kojoj je ukazano na štetne posledice nepravilnog korišćenja kanalizacije, ovo preduzeće je u skladu sa svojim mogućnostima preduzelo preventivne mere usmerene ka zaštiti životne sredine i sopstvenih resursa. U sklopu Fekalne crpne stanice “Čikas” koja sakuplja atmosferske i komunalne otpadne vode iz celokupnog sistema i ispušta ih u recipijent, ugrađena je rešetka sa ciljem predtretmana otpadnih voda. Za tu namenu iz kase “Vodovoda” izdvojeno je 2,5 miliona dinara. 

Prečišćavanjem otpadnih voda bavi se nauka. Evropska unija je postavila standarde. Međutim, prema proceni struke, u Srbiji se , na zadovoljavajući i efikasan način prečisti svega 1,5% od ukupne količine otpadnih voda koje proizvedemo.

Bez obzira na poreklo, otpadne vode se moraju preraditi pre ispuštanja u vodotokove.

Svaka promena životne sredine koju prouzrokujemo odražava se na vodene resurse. Ispuštanje neprečišćene ili nedovoljno prečišćene otpadne vode u vodotok menja fizičke i hemijske osobine vode, smanjuje koncentraciju rastvorenog kiseonika, pogoduje novim bakterijama i pojavi plivajućih materija na površini ili taloga na dnu vodotoka.

U cilju sprečavanja štetnih uticaja na recipijent, a kod nas je to reka Sava, na FCS “Čikas” je ugrađenja rešetka za primarno prečišćavanje otpadnih voda. Ovaj mehanički  predtretman otpadnih voda obuhvata uklanjanje krupnih materija, upotrebom rešetke. Na njoj se otklanjaju krupni predmeti kao što su: ostaci iz proizvodnje, delovi ambalaže i druge krupne materije. Najveći problem predstavljaju vlažne maramice, odeća, ćebad, koža životinja, građevinski material, šut i drugo. Sav taj materijal se odlaže u za to predviđen kontejner. Na ovaj način, istovremeno će biti zaštićeni i vitalni delovi FCS “Čikas” koji su neophodni za rad stanice u vreme visokog vodostaja Save i velike količine padavina.

Bez obzira na nabavku rešetke koja će znatno poboljšati rad Glavnog kolektora, važno je da i naši sugrađani vode računa da otpad ne završi u kanalizaciji, već u kontejneru.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *