UVID U BIRAČKI SPISAK

Gradske vesti

Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu Grada Sremska Mitrovica poziva sve građanke i građane da na vreme provere da li su upisani u Jedinstveni birački spisak (JBS)  i ako jesu, da li su im upisani lični podaci tačni, kako bi mogli da ostvare pravo glasa na raspisanom republičkom referendumu koji će biti održan 16. januara 2022. godine.

Pravo na uvid u birački spisak ima svaki građanin u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak i može se izvršiti neposredno u gradskoj upravi u kojoj građanin ima prebivalište, odnosno boraviše za interno raseljena lica, kao i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva – https://upit.birackispisak.gov.rs/

Upis u birački spisak je uslov za ostvarivanje biračkog prava, a birač može biti samo jednom upisan u birački spisak.U birački spisak upisuju se punoletni i poslovno sposobni državljani Republike Srbije odnosno lica koja imaju biračko pravo – prema mestu prebivališta, odnosno mestu boraviša za interno raseljena lica.

Postupak upisa, promena (izmena, dopuna ili ispravka) i brisanja iz biračkog spiska sprovodi se po službenoj dužnosti ili na zahtev građana. Zahteve za promene u delu Jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem na teritoriji Grada Sremska Mitrovica mogu podneti Gradskoj upravi u vremenu od 07:00 do 15:00 časova svakog radnog dana i subotom od 08:00 do 12:00 časova najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska 31.12.2021.godine.

Svaka promena u biračkom spisku mora da se zasniva na podacima iz matičnih knjiga, drugih službenih evidencija i javnih isprava (npr. izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih ili umrlih, lična karta, dokaz o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, pravnosnažno rešenje o vraćanju poslovne sposobnosti) o čemu odgovarajuće rešenje do zaključenja biračkog spiska (15 dana pre dana izbora, odnosno 31. decembra 2021. godine) donosi gradska uprava, a od zaključenja biračkog spiska pa sve do 72 časa pre dana izbora rešenje donosi Ministarstvo.

Podnosilac zahteva može na rešenje opštinske odnosno gradske uprave podneti žalbu Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u roku od 24 časa od dana kada je rešenje primio, a protiv rešenja Ministarstva može se podneti tužba Upravnom sudu u roku od 24 časa od dana kada je rešenje primljeno.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *