POČELA NOVA FAZA IZRADE PLANA RAZVOJA AP VOJVODINE ZA PERIOD 2022–2030.

Društvo

Prvih dana marta počela je nova faza izrade Plana razvoja AP Vojvodine od 2022. do 2030. godine, koja podrazumeva definisanje vizije i pravca razvoja, kao i aktivnosti koje će dovesti do postavljenih ciljeva Pokrajine u narednoj dekadi. Plan razvoja je najvažniji razvojni dokument i predstavlja strateški okvir na osnovu koga se definišu konkretne aktivnosti i usmeravaju resursi. Na taj način će se znatno uticati na unapređenje uslova za život i rad u Vojvodini.

Shodno tome, Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu poziva građanke i građane Vojvodine da se uključe u ovu fazu izrade Plana razvoja i time doprinesu određivanju prioriteta i realnih, održivih ciljeva razvoja koje oni smatraju najvažnijim za kvalitet života u Pokrajini u narednih devet godina. Bolji životni standard, kvalitet vazduha koji udišemo, čista i dostupna voda za piće, bolje obrazovne i poslovne mogućnosti za mlade, kvalitetnije javne usluge – samo su neki od ciljeva koji mogu da se označe kao važni i da se tako utiče na njihovo ostvarivanje.

– Plan razvoja će nam omogućiti da donosimo i sprovodimo odluke koje su po mišljenju stanovnika Vojvodine najvažnije za njen razvoj. Zato su nam pomoć i aktivno učešće što više građanki i građana svih uzrasta, akademske i poslovne zajednice, organizacija civilnog društva i svih zainteresovanih strana, u ovoj fazi veoma važni. U saradnji sa Razvojnom agencijom Vojvodine, omogućili smo svima da aktivno učestvuju u ovom procesu pomoću jednostavnih, dostupnih i jasnih alata, kako bi odgovor bio što masovniji – istakao je pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandar Sofić.

U cilju informisanja i uključivanja javnosti u definisanje vizije i ciljeva Plana razvoja AP Vojvodine 2022–2030, svima je dostupna internet stranica planrazvojaapv.rs. Označavanjem tri od 19 ponuđenih oblasti u jednostavnom grafičkom prikazu u okviru rubrike „Uključi se i ti“ na ovoj stranici, građanke i građani mogu da biraju one oblasti koje smatraju najvažnijim za kvalitet njihovog života i u kojima žele da vide najveći napredak u razvoju Vojvodine do 2030. godine. Glasanje je anonimno i trajaće do 24. marta 2022. godine. Na ovoj stranici nalazi se i upitnik koji omogućava građanima da daju svoje mišljenje o stanju u ključnim oblastima društveno-ekonomskog života i životne sredine i time doprinesu postavljanju realnih i održivih ciljeva.

– Planom razvoja nećemo moći da rešimo sve izazove sa kojima se suočavamo, ali se možemo dogovoriti šta nam je najvažnije i u kom pravcu bi trebalo da se krećemo kako bismo unapredili životni standard u Vojvodini – zaključuje Sofić.

Proces izrade Plana razvoja podržavaju projekti Nemačko-srpske razvojne saradnje „Podrška reformi javne uprave u procesu pristupanja EU“ i „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“, koje sprovodi GIZ – Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju. Oba projekta finansira Ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke, dok drugi projekat sufinansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

U svim aspektima izrade Plana razvoja AP Vojvodine integrisani su ciljevi Agende za održivi razvoj do 2030, koji predstavljaju održivi pristup razvoju društva. Sveobuhvatno načelo Agende je princip „Niko ne sme biti izostavljen“, koje se u 17 ciljeva održivog razvoja konkretizuje kroz standarde poput dostupnih, pristupačnih, povoljnih i kvalitetnih javnih usluga za sve, demokratizaciju procesa planiranja, donošenja i sprovođenja odluka, partnersku i intersektorsku saradnju. Ovo načelo ukazuje na to da ciljevi Agende 2030. moraju biti ispunjeni na taj način da se u održivi razvoj uključe svi slojevi društva, a pre svega one grupe koje su najviše izostavljene. Ostvarivanje ciljeva održivog razvoja kompatibilan je proces sa pristupanjem Srbije Evropskoj uniji.

Na internet stranici planrazvojaapv.rs dostupni su i dokumenti iz oblasti društvenog razvoja, životne sredine, ekonomskog razvoja i infrastrukture, koji sadrže podatke i zaključke o stanju u ovim oblastima. Ove analize rezultat su višemesečnog rada eksperata u pripremnoj fazi izrade Plana razvoja, a verifikovane su kroz javne konsultacije. Istovremeno, ovi dokumenti biće osnova za definisanja ciljeva i mera iz tog plana.

Aktivnosti na izradi Plana razvoja AP Vojvodine mogu se pratiti i na fejsbuk stranici Plan razvoja AP Vojvodine 2022–2030.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *