POKRENUT PORTAL DIM.RS PREKO KOJEG SE DETEKTUJU I PRATE POŽARI NA POLJOPRIVREDNIM PODRUČJIMA

Poljoprivreda

Internet portal dim.rs preko kojeg će moći da se detektuju i prate požari na poljoprivrednim područjima u Srbiji, predstavljen je u zgradi Ujedinjenih nacija u Beogradu. Ovi požari obično nastaju kao posledica ljudskih aktivnosti, kao što je praksa paljenja žetvenih ostataka.

Portal dim.rs ima za cilj podizanje svesti građana, a naročito poljoprivrednih proizvođača, o štetnosti i opasnosti koju može prouzrokovati praksa nesavesnog spaljivanja useva. Putem ovog portala građani će moći da prijave požar i na taj način daju svoj doprinos zaštiti životne sredine. Ovo rešenje je osmislio tim stručnjaka iz Instituta „BioSens“ iz Novog Sada.

– Građani sa svojih mobilnih telefona mogu da pošalju sliku i lokaciju požara. Podaci o požarima dostupni su na interaktivnoj mapi na portalu, a kao dodatna funkcija omogućeno je i praćene kvaliteta vazduha u Srbiji. Takođe, statistički podaci o požarima počevši od 2015. godine do danas se mogu besplatno preuzeti sa portala – objasnio je Gordan Mimić, naučni saradnik Instituta „BioSens“.

Podaci prikupljeni na portalu, omogućiće da se lakše sagleda broj i učestalost požara na poljoprivrednim parcelama, što će predstavljati osnovu za dalju analizu i bolje razumevanje ove pojave. Portal će omogućiti detekciju poljoprivrednih područja na kojima se učestalo pojavljuju požari, što će olakšati preventivno delovanje i fokus na opštine koje su najizloženije pojavi požara na otvorenom. Prevencija paljenja žetvenih ostataka doprineće smanjenju zagađenja i poboljšanju kvaliteta vazduha u Srbiji.

– Portal dim.rs, koji su razvili naučnici instituta ‘BioSens’ sa kojim Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ima izuzetnu saradnju, predstavlja odličnu osnovu i konkretan korak u suzbijanju pojave paljenja poljoprivrednih useva i nadovezuje se na aktivnosti koje smo u prethodnom periodu sproveli u cilju edukacije poljoprivrednih proizvođača. Međutim, pored ovih aktivnosti, potrebno je da se u cilju rešavanja ovog problema uvežu sve nadležne institucije i da se efikasnije primenjuje kaznena politika predviđena zakonom – izjavio je Aleksandar Bogićević, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Realizaciju portala dim.rs podržao je Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), kao jednu od 14 najboljih ideja za smanjenje zagađenja i poboljšanje kvaliteta vazduha u Srbiji, pristiglih na Izazov „Inovacije za čistiji vazduh“, u martu prošle godine.

– Pokretanje portala dim.rs se nadovezuje na kampanju o štetnim posledicama paljenja žetvenih ostataka „Ne pali strnjiku“, koju je UNDP sproveo zajedno sa Minstarstvom zaštite životne sredine i Lovačkim savezom Srbije, uz podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF). Ponosni na to što je dim.rs nastao kao rezultat saradnje međunarodnih organizacija i naučne zajednice i verujemo da će poslužiti kao inspiracija drugim naučnim institucijama, državnim i privatnim kompanijama i pojedincima, da predstave svoje ideje za unapređenje životne sredine u Srbiji – izjavio je Žarko Petrović, vođa tima za vitalni razvoj u UNDP.

– Svako paljenje useva negativno utiče na životnu sredinu. Podsetila bih vas na požar koji se 2018. sa poljoprivrednih zemljišta proširio na Specijalni rezervat prirode “Stari Begej-Carska bara” preteći da uništi biljne i životinjske vrste ovog zaštićenog područja. Nadamo se da ćemo uz pomoć edukacija, konkretnih rešenja kao što je portal dim.rs i efikasnijeg sankcionisanja počinilaca uspeti da ovu štetnu aktivnost svedemo na minimum – istakla je Marina Jovanović, savetnica ministarke zaštite životne sredine.

Paljenje žetvenih ostataka nanosi velike štete poljoprivrednom sektoru. Visokim temperaturama požara uništavaju se korisni mikroorganizmi u gornjim slojevima zemljišta, smanjuje se sadržaj humusa, uništava azot, i na taj način se trajno smanjuje plodnost zemljišta. Vatra se lako se širi na okolinu i prerasta u požare koji ugrožavaju čitave ekosisteme, devastiraju zaštićena područja i predstavljaju veliki rizik po život, zdravlje i imovinu ljudi. Takođe, sagorevanje žetvenih ostataka zagađuje vazduh i emituje ugljen dioksid, koji je jedan od glavnih uzročnika globalnog zagrevanja i klimatskih promena.


Izvor: ekolist.org

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *