FORMIRANA PRVA PLATFORMA CIVILNOG DRUŠTVA ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE ROMA I ROMKINJA

Društvo

Formirana je prva Platforma civilnog društva za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, koja je kreirana i nicirana od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i podržana od strane programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” koji realizuje Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

U okviru Platforme radiće se na unapređenju saradnje sa civilnim sektorom, koji ima važnu ulogu u realizaciji ciljeva Strategije za socijalno uključivanje Roma. Takođe, intenziviraće se saradnja između organizacija i Koordinacionog tela za unapređenje položaja i socijalnog uključivanja Roma i Romkinja u Republici Srbiji.

– Za mene lično je početak rada ove Platforme dragocen zato što ovo predstavlja deo temeljenja budućnosti Srbije. Platforma je deo dijaloga koji će se permanentno odvijati između organizacija civilnog društva i predstavnika javnih vlasti, nezavisnih tela, Koordinacionog tela, kao tela vlade, i onih kojima je misija da neposredno rade sa građanima. Kroz ovu Platformu ćemo nastojati da, kao civilno društvo, uradimo upravo ono što želimo, a to je da zajedno kreiramo planove i da sa izvršnom vlašću, predstavnicima lokalnih samouprava, međunarodnim činiocima živimo jedan zajednički san – izjavila je Gordana Čomić, ministarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i dodala da Platformu čini 37 organizacija civilnog društva.

Kristijan Šiling, šef odeljenja za privrednu saradnju Ambasade Savezne Republike Nemačke u Srbiji istakao je da je uključivanje romskih organizacija civilnog društva od suštinskog značaja za Srbiju na njenom putu ka prosperitetnom i inkluzivnom društvu.

– Kao što znate, Nemačka želi i podržava Republiku Srbiju u svojoj nameri da postane član porodice EU. Uspostavljanje Platforme civilnog društva za socijalno uključivanje Roma i Romkinja je ogroman korak ka formalizovanju učešća romskih organizacija civilnog društva u kreiranju politika. Uključivanje Roma je od suštinskog značaja za uspeh Strategije za inkluziju Roma. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i socijalni dijalog i romske organizacije civilnog društva moraju da ulože veće napore kako bi unapredile zajedničku komunikaciju i saradnju, i efikasno i trajno koristile Platformu radi uspešne implementacije strategije – izjavio je Kristijan Šiling.

Daniela Funke, direktorka GIZ-a u Srbiji izjavila je da socijalna inkluzija predstavlja jedan od najtežih zadataka za svako društvo, jer zavisi od interakcije svih oblasti života i sektora.

– Socijalna inkluzija Roma i Romkinja je jedan od najvažnijih preduslova na putu Srbije da postane istinski otvorena i demokratska zemlja koja je zasnovana na principima ciljeva održivog razvoja. Srbija je usvojila jednu od retkih Nacionalnih strategija za inkluziju Roma u Evropi. Tema inkluzije Roma sada je deo svake veće nacionalne strategije, a političari iz romske manjine postali su članovi vlasti na najvišem nivou. Više ne raspravljamo o tome „Zašto“ inkluzije Roma, već „Kako“. U okviru Programa „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ osnovana je Alijansa protiv diskriminacije Roma i sprovedeno je na desetine lokalnih mera inkluzije. Ova Platforma civilnog društva dizajnirana je da podigne saradnju između organizacija civilnog društva i vlade na viši nivo. Nadamo se konstruktivnoj saradnji i poverenju i verujemo da će Nemačka razvojna saradnja moći da vas prati na ovom putu – zaključila je Daniela Funke.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *