KAKO DO POSTUPKA UVERENJA O PROSEČNIM PRIMANJIMA PO ČLANOVIMA DOMAĆINSTVA

Gradske vesti

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja svake godine raspisuje konkurse za prijem učenika i studenata u domove, ali i za dodelu učeničkih i studentskih kredita i stipendija (uslove, neophodnu dokumentaciji i rokove za podnošenje dokumentacije detaljnije možete videti na sajtu resornog Ministarstva).
Jedan od potrebnih dokumenata za apliciranje za učenički, odnosno studentski dom, stipendiju, ili kredit, jeste Uverenje o prosečnim primanjima po članu domaćinstva, koje izdaje Gradska uprava za obrazovanje.


Кako bi se uverenje moglo izdati neophodno je pribaviti sledeću dokumentaciju:

  1. Zahtev za izdavanje uverenja;
  2. Izjava o zajedničkom domaćinstvu sa članovima domaćinstva (njihovom srodstvu, zanimanju, odnosno statusu, potvrđenu od strane dva svedoka i overenu kod javnog beležnika-notara);
  3. Prosek primanja za period januar-jun tekuće godine za zaposlena lica;
  4. Prosek penzije za period januar-jun tekuće godine za penzionere;
  5. Potvrda iz NSZ za nezaposlena lica (ukoliko lica nisu na evidenciji NSZ, neohodno je overiti izjavu da su nezaposleni, potvrđenu od strane dva svedoka kod javnog beležnika-notara-ova izjava može biti sadržana u Izjavi o zajedničkom domaćinstvu sa članovima domaćinstva);
  6. Uverenje iz Poreske uprave o ostvarenim prihodima za sve članove domaćinstva;
  7. Očitana lična karta roditelja, odnosno podnosioca zahteva.
    Pored navedenog, neophodan dokument je i Uverenje o imovnom stanju iz Službe za katastar nepokretnosti za sve članove domaćinstva, koje državni organ pribavlja po službenoj dužnosti. Navedenu dokumentaciju, stranke predaju na uslužnom šalteru u zgradi Opštine, nakon čega se predmet obrađuje. Po urađenom uverenju, o čemu će stranku pozivom obavestiti službenik Gradske uprave za obrazovanje, isto se preuzima na šalteru na kome se zahtev predao. Zahtev za izdavanje uverenja i Izjavu o zajedničkom domaćinstvu sa članovima porodice se mogu preuzeti na zvaničnom sajtu Opštine, ili lično, na uslužnom šalteru. Prijem zahteva na šalteru se vrši svakog radnog dana, u vremenu od 07:30 do 14:00 časova.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *