DODELJENI UGOVORI ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA ROMA

Društvo

Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić uručio je ugovore predstavnicima lokalnih samouprava, centara za socijalni rad i udruženja građana sa ciljem unapređenja položaja Roma.

Dodeljeni ugovori rezultat su tri završena konkursa: Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje izrade lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma i realizaciju lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma iz oblasti stanovanja u iznosu od 2.450.000 dinara, Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava centrima za socijalni rad sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja u iznosu od 2.500.000 dinara i Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja u iznosu od 4.000.000 dinara.

– Kako su problemi romske populacije ostavljeni lokalnim samoupravama da ih procene i nađu rešenje, projektima i sufinansiranjem pokušavamo da motivišemo i osnažimo lokalne samouprave na njihovo adekvatno rešavanje, odnosno ostvarivanje i zaštitu prava lica romske nacionalnosti. Ostvarivanje tih ciljeva realizuje se u institucionalnim i vaninstitucionalnim okvirima – rekao je pokrajinski sekretar Predrag Vuletić obraćajući se prisutnima.

Kako je dodao, sredstva koja su opredeljena i danas dodeljena rezultat su stalnih analiza stanja i potreba u lokalnim samoupravama, naročito u pogledu izrade i realizacije lokalnih akcionih planova u oblasti stanovanja, kao i zapošljavanja koordinatora za romska pitanja.

Prema Vuletićevim rečima, posebno planirani programi namenjeni su finansiranju udruženja građana, a najvažniji ciljevi njihovih aktivnosti jesu integracija Roma i Romkinja u društvene tokove, osnaživanje romskih lidera, podrška u vezi sa obukama radi lakšeg pronalaženja posla, sticanje novih znanja i veština, kao i promovisanje preduzetništva kod Roma i Romkinja.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *