Društvo

Tim sa FTN-a, predvođen prof. dr Igorom Peškom, uradio idejno rešenje za simbol grada SPENS: Profesor Peško za NS Uživo u celosti predstavio budući izgled i sjaj objekta (FOTO)


Foto: Ustupljene fotografije/Ilustracija

Krajem 2021. godine potpisan je ugovor između Grada Novog Sada, Fakulteta tehničkih nauka i Sportsko- poslovnog centra “Vojvodina” kojim će se Spens rekonstruisati i dograditi, a ova saradnja traje duže vreme. Spens će biti obogaćen poslovne sadržajima, gde će se razvijati nove ideje, a jedna od njegovih prednosti je i blizina Naučno-tehnološkog parka. Sportski sadržaji ostaju, sa većim kapacitetom i elementima koji će doprineti organizovanju takmičenja.


Foto: Ustupljene fotografije

U prvoj polovini tekuće godine, tim stručnjaka sa Fakulteta tehničkih nauka predvođen rukovodiocem projekta prof. dr Igorom Peškom, obavio je značajan zadatak u okviru posla koji se odnosi na projekat rekonstrukcije objekta Spensa.


Idejni projekat predvodi prof. dr Igor Peško sa Fakulteta tehničkih nauka; foto: FTN

Tim je izvršio procenu celokupnog postojećeg stanja objekta i formulisane su preporuke za rekonstrukciju i sanaciju objekta Spensa. Od uvođenja u posao 18. januara tekuće godine, tim sa Fakulteta tehničkih nauka, koji posao realizuje u saradnji sa poslovnim partnerima Aksis građevinskim biroom, Balkan security services i Bexel Consulting, svakodnevno je obilazio objekat i sačinjavao izveštaj o proceni stanja nosećih i nenosećih elemenata konstrukcije i obloga objekta, kako bi utvrdio postojeće stanje, dokumentovao to stanje u vidu elaborata i dao preporuke za sanaciju i rekonstrukciju objekta, što predstavlja sledeću fazu u realizaciji ovog posla. Rok za izradu projektno-tehničke dokumentacije za projekat rekonstrukcije objekta na nivou idejnog projekta je 18. jul sledeće godine.


Foto: Ustupljene fotografije

U ranijem periodu, Fakultet tehničkih nauka izradio je strategiju razvoja objekta Spensa, koju je Grad Novi Sad usvojio. Kako bi se moglo unapred planirati šta je u fazi rekonstrukcije potrebno sanirati, ojačati, šta se mora promeniti, a šta se može zadržati, prvi korak je da se sagleda u kakvom je trenutno stanju objekat. Nakon višemesečnog rada na terenu, naručiocu posla Javnom preduzeću „Sportski i poslovni centar Vojvodina“, predat je skup dokumenata, tačnije 13 elaborata, u kojima su obrađene posebne celine objekta, sa aspekta procene stanja arhitekture, konstrukcije, hidrotehničkih, termomašinskih, elektro instalacija i telekomunikacija. Analizom postojećeg stanja je utvrđeno da je konstrukcija celokupnog objekta generalno u dobrom stanju, osim konstrukcije objekta garaže u sklopu Spensa. Zaključeno je da je funkcionalnost objekta garaže narušena a trajnost smanjena usled velikog broja defekata i oštećenja. Takođe, potrebno je naglasiti da kapacitet garaže ne zadovoljava potrebe investitora. Postojeća garaža takođe ne zadovoljava ni sve potrebne uslove iz važećeg Pravilnika o tehničkim zahtevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija, što se ni eventualnim tehničkim intervencijama na konstrukciji objekta ne bi moglo postići, zbog čega je data preporuka da se postojeća garaža sruši, a na njenom mestu izgradi nova, savremena garaža, koja će ispunjavati trenutno važeće tehničke propise i imati dovoljan kapacitet da zadovolji potrebe investitora.

Foto: Ustupljene fotografije

U toku procene stanja, izrađen je i predat 3D BIM modela objekta. Na ovaj način započeo je i proces formiranja je digitalnog blizanca objekta sa kojim će upravljanje objektom Spens u budućnosti biti značajno olakšano i unapređeno, a grad će nakon 40 godina dobiti jedan savremeni sportski i poslovni centar kakav zaslužuje.

-Pogledao sam prezentaciju stručnjaka sa FTN-a, koji su predstavili novo idejno rešenje za SPENS. Ovo zdanje je simbol Novog Sada i važan objekat za sve žitelje našeg grada i zaista je vreme da zasija novim sjajem- stoji na zvaničnom Instagram nalogu gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića koji je prisustvovao prezentaciji novog idejnog rešenja jednog od simbola grada.

Ivona Karan

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.