LOKALNA SAMOUPRAVA POMAŽE GRAĐANIMA KROZ ENERGETSKE VAUČERE

Gradske vesti

Odbornici Skupštine Grada Sremska Mitrovica podržali su odliku o dodeli subvencija u vidu energetskih vaučera koje izdaje grad Sremska Mitrovica. Korisnici subvencija u vidu energetskih vaučera su domaćinstva na teritoriji Grada Sremska Mitrovica. Pravo na dodelu subvencija Korisnicima u vidu energetskih vaučera utvrđuje Komisija za utvrđivanja prava za dodelu subvencije u vidu energetskih vaučera korisnicima, koju obrazuje Centar za socijalni rad „Sava“ Sremska Mitrovica, a čine je zaposleni u Centru za socijalni rad „Sava“ i u Gradskim upravama.

Energetskim vaučerom, u smislu ove Odluke, smatra se vaučer kojim se plaća račun za utrošenu toplotnu energiju izdat od strane JKP „Toplifikacija“ Sremska Mitrovica ili koji služi za refundaciju računa za kupljeno ogrevno drvo, briket, pelet i ugalj. Rok važenja vaučera je tri meseca od dana izdavanja. Vrednost subvencije iznosi maksimalno 10.000,00 dinara. Izuzetno, vrednost subvencije iznosi maksimalno 3.000,00 dinara za korisnike kojima je već utvrđen status energetski ugroženog kupca u skladu sa Uredbom o energetski ugroženom kupcu i na osnovu kog statusa su ostvarili manje račune za struju i gas.

Uslovi za dodelu suvencija su da korisnik ima prebivalište na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, kao I da ukupan mesečni prihod i primanja po članu domaćinstva ne prelazi 25.000,00 dinara.

Kriterijumi za dodelu subvencija su: ukupan mesečni prihod i primanja domaćinstva po članu domaćinstva; broj članova domaćinstva i imovno stanje.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *