KONSTITUISAN NOVI SAZIV SAVETA ZA MLADE AP VOJVODINE

Društvo

Konstitutivna sednica novog saziva Saveta za mlade AP Vojvodine, kojoj je predsedavao pokrajinski sekretar za sport i omladinu Dane Basta, održana je u Pokrajinskoj vladi.

Savet je formiran s ciljem podsticanja i usklađivanja aktivnosti koje se odnose na planiranje, razvoj, ostvarivanje i sprovođenje omladinske politike na teritoriji Pokrajine.

– Neposredno učešće mladih u kreiranju omladinske, ali i drugih javnih politika – izuzetno je važno za razvoj celog društva – rekao je Basta.

On je istakao da će Savet razmatrati predloge i preporuke svih relevantnih institucija koje se bave mladima, pratiti javne politike u oblastima koje se tiču mladih i davati mišljenja prilikom njihovog planiranja i realizacije.

Zadatak Saveta je i to da podstiče saradnju lokalnih kancelarija za mlade na teritoriji AP Vojvodine, kao i da aktivno učestvuje u razvoju međuregionalne saradnje sa akterima politike za mlade.

Basta je izjavio da Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu iz godine u godinu uvećava svoj budžet i za podršku programima omladinske politike, jer je svako ulaganje u mlade – ulaganje u budućnost.

U rad Saveta, koji ima 11 članova, uključeni su predstavnici pokrajinskih sekretarijata, republičkih institucija, kancelarija i centara za mlade, studentskih organizacija, kao i mladi.

Na konstitutivnoj sednici usvojen je poslovnik o radu, članovi su upoznati sa radom prošlog saziva, a razgovaralo se i o planovima i prioritetima u daljem radu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *