Predložen budžet AP Vojvodine za 2024. godinu u iznosu od 108,4 milijarde dinara

Ekonomija

PREDLOŽEN BUDŽET AP VOJVODINE ZA 2024. GODINU U IZNOSU OD 108,4 MILIJARDE DINARA

Predlogom pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2024. godinu, koji je danas usvojila Pokrajinska vlada, obim pokrajinskog budžeta utvrđuje se u visini od 108,4 milijarde dinara.

Fiskalni deficit projektovan je u iznosu od 12,45 milijardi dinara, ili 13,1 odsto ukupnih prihoda, a njegovo finansiranje u celini je obezbeđeno iz prenetih sredstava i drugih primanja.

Izvori budžeta za 2024. godinu su transferna sredstva u obimu od 49,3 milijarde dinara, odnosno 46 odsto, poreski prihodi – 39,3 milijarde dinara, neporeski prihodi i primanja – 6,2 milijarde dinara, i primanja od zaduživanja – 1,2 milijarde dinara. Osim ovih izvora planirano je uključivanje prenetih sredstava u visini od 12,4 milijarde dinara ili 11 odsto.

Transferna sredstva prvi put čine manje od polovine pokrajinskog budžeta, što je pokazatelj kvaliteta njegove strukture.

Kapitalni deo budžeta iznosi 39,8 milijardi dinara, odnosno 38 odsto ukupnog obima sredstava.

U budžetskoj 2024. godini planirana su nova velika ulaganja među kojima je izgradnja javne garaže i sveobuhvatno spoljno uređenje kompleksa Instituta u Sremskoj Kamenici. Reč je o projektu čija je ukupna investiciona vrednost 3,3 milijarde dinara, realizacija je planirana u trogodišnjem ciklusu finansiranja, a u budžetu za 2024. godinu je predviđeno 500 miliona dinara.

Biće finansirana i adaptacija dela Klinike za alergologiju, opstruktivne bolesti pluća i respiratorne infekcije Instituta za plućne bolesti, sa 200 miliona dinara. Planirana je i izgradnja školskog objekta Gimnazije sa domom učenika za talentovane učenike „Boljai“ u Senti – 85 miliona dinara, kao i otvorenih sportskih terena u kompleksu Centra za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici – 300 miliona dinara.

Predviđena su izdvajanja za važne započete projekte kao što su izgradnja i opremanje objekta Kamenica 3 sa PET centrom i rekonstrukcija objekata u okviru kompleksa Instituta u Sremskoj kamenici – Kamenica 1 i objekata u okviru Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine – Klinika za urologiju, Klinika za maksilofacijalnu i oralnu hirurgiju, Klinika za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju i laboratorijsko odeljenje za nuklearnu medicinu, Klinika za nefrologiju i kliničku imunologiju, Odeljenje za hemodijalizu i operacioni blok za Kliniku za urologiju.

Nastaviće se jačanje saobraćajne infrastrukture, kao i infrastrukture obrazovnih ustanova i ustanova socijalne zaštite, kulture i sporta. Biće ulagano i u izgradnju i rekonstrukciju postrojenja za proizvodnju pijaće vode.

Novac je obezbeđen i za rehabilitaciju puteva u naseljenim mestima u opštini Novi Kneževac, zatim za rekonstrukciju i dogradnju Glavne ulice u Beloj Crkvi, izgradnju mosta na reci Zlatici u naselju Padej prema Adi, kao i za izgradnju saobraćajnica u novoj banji u Vrdniku.

Sredstva su obezbeđena i za izgradnju objekta Studentskog restorana u Novom Sadu, rekonstrukciju i izgradnju objekata u okviru kompleksa Doma za duševno obolela lica u Čurugu, te za adaptaciju Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti „Sveti vračevi“ u Novom Kneževcu.

Kada je reč o daljem ulaganju u školsku infrastrukturu, izdvojen je novac za izgradnju novog objekta Osnovne škole „Miloš Crnjanski“ u Novom Sadu i fiskulturne sale u Gimnaziji „Laza Kostić“ u Novom Sadu, za rekonstrukciju OŠ „Slavko Rodić“ u Bačkom Jarku i OŠ „Feješ Klara“ u Kikindi, zatim za adaptaciju i dogradnju OŠ „Slobodan Bajić Paja“ u Pećincima, kao i za završetak izgradnje objekta osnovne škole i sportske sale u Čurugu.

U novom budžetu obezbeđen je novac i za projekat uređenja Almaškog kraja, kao i za rekonstrukciju i promenu namene objekata za potrebe „Muzeja 20 21“ u Novom Sadu.

Planirana su i sredstva za završetak sportskih hala u Inđiji, Starim Banovcima i Novom Kneževcu.

Biće nastavljena podrška lokalnim samoupravama za uređenje industrijskih zona. Sredstva su obezbeđena i za uređenje zona škola i usporenog saobraćaja, kao i za povećanje energetske efikasnosti objekata u javnoj svojini.

Predloženim budžetom održan je nivo finansiranja mera socijalne i pronatalitetne politike. Planirano je da se od januara 2024. godine nominalni iznos materinskog dodatka za nezaposlene majke u AP Vojvodini koje rode treće ili četvrto dete može povećati na 25.000 dinara mesečno. Podrška Pokrajinske vlade majkama sa troje ili četvoro dece deo je opštih mera Republike Srbije, AP Vojvodine i lokalnih samouprava za povećanje nataliteta u našoj zemlji. Iz republičkog budžeta za ovu namenu izdvaja se 16.000 dinara mesečno za treće dete odnosno 24.000 za četvrto, na period od deset godina.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *