NA ZASAVICI NAĐENI RAKOVI STARI PREKO 500 MILIONA GODINA

Gradske vesti

Tokom terenskih istraživanja u okviru Istraživačkog kampa „Zasavica 2020“ na lokalitetu Batar u omanjoj lokvi na šumskom putu u mulju nađeni su primitivni rakovi iz klase branhiopoda. Detaljnim pregledom konstatovano je da se najverovatnije radi o vrsti Triops cancriformis, živom fosilu koji potiče iz gornjeg kambrijuma pre preko 500 miliona godina. Živi u plitkim povremenim vodenim staništima i razvili su dve karakteristične osobine, sposobnost da za kratko vreme dostignu polnu zrelost i proizvedu potomstvo i da u periodu bez vode na staništu prežive u obliku rezistentnih formi (u vidu mirujućih oplođenih jajnih ćelija, tzv. cisti). Zahvaljujući fosilima iz gornjeg kambrijuma, danas se dosta zna o evoluciji ove zanimljive i retke grupe rakova. Smatra se da su njihovi preci živeli u vreme kada je nastao najveći broj životinja koje su naseljavale, ili danas naseljavaju Zemlju. Tek stotinak miliona godina kasnije na Zemlji su se pojavile prve ribe, a čak 200 miliona godina kasnije i prvi dinosaurusi. Nalaz ovog račica na Zasavici je novi za Srbiju i nova vrsta za rezervat.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *