POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE: 91 MILION DINARA ZA OBNOVU OBRAZOVNO-VASPITNIH USTANOVA

Obrazovanje

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice raspisao je još dva konkursa za podnosioce prijava sa teritorije Vojvodine, jedan u oblasti obrazovanja i jedan u oblasti nacionalnih zajednica, i to u sledećim iznosima:

• 91 milion dinara za finansiranje i sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, investiciono i tekuće održavanje objekata ustanova osnovnog, srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda i predškolskih ustanova;

• 7,5 miliona dinara za organe i organizacije u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica.

Rok za podnošenje prijava na ova dva konkursa jeste 10. mart 2021. godine, a obrazac upitnika s prilozima je dostupan za preuzimanje na sajtu Sekretarijata.

Podsećamo da je u toku prijava i na ostale konkurse, koji su raspisani 3. februara, a reč je o ukupno devet konkursa, sedam iz oblasti obrazovanja i dva iz oblasti nacionalnih zajednica:

• 151.000.000,00 dinara za regresiranje prevoza učenika srednjih škola;

• 12.013.250,00 dinara za realizaciju programa i projekata s ciljem podizanja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, kao i za udruženja;

• 3.500.000,00 dinara za osnovne i srednje škole koje realizuju dvojezičku nastavu;

• 1.000.000,00 dinara za programske aktivnosti i projekte za podizanje kvaliteta učeničkog standarda;

• 1.000.000,00 dinara za nabavku opreme za osnovne škole koje imaju status javno priznatih organizatora aktivnosti formalnog osnovnog obrazovanja odraslih;

• 700.000,00 dinara za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti jačanja jezičkih kompetencija učenika osnovnih i srednjih škola;

• 700.000,00 dinara za programe i projekte koji imaju za cilj podizanje kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja;

• 33.000.000,00 dinara za sufinansiranje programa i projekata usmerenih na unapređivanje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica;

• 14.000.000,00 dinara za realizaciju programa i projekata očuvanja i negovanja multikulturalnosti i međunacionalne tolerancije u AP Vojvodini.

Napominjemo da je izmenjen konkurs pod tačkom 2 (programi i projekti za podizanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja) te će se od prvobitnog iznosa preusmeriti milion dinara za aktivnosti srednjih škola na predstojećem Sajmu obrazovanja, koji će biti održan u skladu s preporukama Republičkog kriznog štaba (navedeni iznos je već umanjen za milion dinara i iznosi 12.013.250 dinara).

Rok za podnošenje prijava jeste 24. februar 2021. godine, osim za konkurs za regresiranje prevoza srednjoškolaca, na koji se može prijaviti do 3. marta 2021. godine.

Prijave se dostavljaju lično u pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (u prizemlju zgrade Pokrajinske vlade) ili poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice, 21 000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, s naznakom naziva konkursa/programa i projekta.

Obrazaci upitnika s prilozima mogu se preuzeti na sajtu Sekretarijata: www.puma.vojvodina.gov.rs

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *