SEKRETAR MILOŠEVIĆ PRIMIO ČLANICE INICIJATIVE „NEĆEMO PREĆUTATI“

Obrazovanje

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević održao je sastanak sa studentkinjama Filozofskog fakulteta – članicama Inicijative „Nećemo prećutati“. Ova inicijativa se zalaže za bezbednije uslove studiranja, na prvom mestu za praktičnu primenu principa zabrane rodne diskriminacije, kao i za kažnjavanje seksualnog zlostavljanja na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu.

Prema rečima pokrajinskog sekretara Miloševića, univerzitet treba da predstavlja najsnažnije uporište slobode i različitosti.

„Ovakve teme traže partnerstvo onih koji su formalno zaduženi za to, kao i onih koji su deo zajedničkog sistema. Dakle, u pitanju je javni interes, nezavisan od bilo kakve politike i bilo kakve većine, koji predstavlja jedan plemeniti cilj humanizacije našeg univerziteta, već prepoznatljivog po internacionalizaciji i digitalizaciji, koji je istovremeno sinonim slobode i čovekoljublja“, naglasio je Milošević i dodao da će Sekretarijat preporučiti Univerzitetu u Novom Sadu i celokupnoj akademskoj zajednici da se, u odnosu na ovu inicijativu, odredi podrškom i operacionalizacijom ideje kako bi se omogućila puna zaštita rodnog identiteta i prava na različitost.

Članica Inicijative „Nećemo prećutati“ Nikolina Jović istakla je da je već upućen zahtev rektoru Univerziteta u Novom Sadu, kao i Odboru za etička pitanja Univerziteta, u kome se traži da se Univerzitet izjasni povodom rodno zasnovanog i seksualnog nasilja na fakultetima članicama i da pruži podršku studentkinjama i studentima.

„Mi očekujemo formiranje specijalnih timova, grupa ili komisija na svakom fakultetu i uvođenje univerzalnog pravilnika o seksualnom uznemiravanju, ucenjivanju i rodnoj diskriminaciji, na koji će se moći nadovezati svi ostali fakulteti, kada specifikuju svoje pravilnike. Pokretanje ove inicijative ne treba da predstavlja kritiku kako niko ne reaguje, već skretanje pažnje javnosti da se mora nešto preduzeti“, kazala je studentkinja Jović i dodala da im sama činjenica da su na sastanku sa pokrajinskim sekretarom daje veru da će u tome i uspeti.

Seksualno zlostavljanje i diskriminacija jeste nešto sa čim se susreo nemali broj žena u toku studiranja. Na osnovu odluke Nastavno-naučnog veća, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu formirao je tim koji će se starati da se svaka prijava tretira uz dužnu pažnju i ozbiljnost, sa ciljem da se uočeno nedozvoljeno ponašanje prekine, a počinilac adekvatno sankcioniše.

Prema rečima dekanke prof. dr Ivane Živančević Sekeruš, budući da je Filozofski fakultet percipiran kao ženski fakultet, na kome već postoje timovi psihologa i sociologa, kao i medijske studije, oni svi zajedno stoje na raspolaganju kao baza za pomoć i ostalim fakultetima Univerziteta u Novom Sadu u cilju definisanja i rešavanja ovog problem

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *