POČINJE SPROVOĐENJE PROJEKTA „KREIRAMO MOGUĆNOSTI ZA KROJENJE NOVOG ŽIVOTA“

Gradske vesti

Grad Sremska Mitrovica će 1. decembra početi sa sprovođenjem projekta „Kreiramo mogućnosti za krojenje novog života“ koji se implementira kroz program „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ – Inicijativa za inkluziju 3, a sprovodi u okviru Nemačke razvojne saradnje, koji realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Sa ciljem što efikasnijeg i odgovornijeg upravljanja, projektni tim Grada Sremska Mitrovica je učestvovao na Radionici za upravljanje projektnim ciklusom u Vrdniku.

Nosilac projekta je Grad Sremska Mitrovica, dok su projektni partneri Regionalna razvojna agencija Srem, Centar za ekonomsko unapređenje Roma, Klaster socijalnog preduzetništva Vojvodina i Unija poslodavaca Vojvodine.

Cilj projekta je obezbeđivanje podrške zelenom zapošljavanju i samozapošljavanju Roma i drugih ranjivih grupa kroz primenu održivih inovativnih modela socijalnog preduzetništva i cirkularne ekonomije.

Najvažnije aktivnosti projekta se ogledaju kroz sprovođenje obuka za Rome i druge ranjive grupe u oblasti zelene i cirkularne ekonomije, posebno reciklaže tekstila, i stvaranje uslova za započinjanje i održavanja poslovanja, započinjanje i održavanje poslovanja, sakupljanje, sortiranje i obradu tekstila na specifičnim i inovativnim proizvodnim linijama, konfekcijskog šivenja i pravljenja proizvoda od tekstila i slično.

Na nivou projekta, obuke će u skladu sa mapiranim potrebama i mogućnostima pohađati više od 50 korisnika dok će od tog broja 15 osoba biti zaposleno kod poznatog poslodavca, 5 najboljih poslovnih ideja biti podržano finansijskim sredstvima, a 10 osoba biti podržano za sticanje prihoda kroz opremanje mini konfekcijskim postrojenjima.

Grad Sremska Mitrovica će u sklopu projekta podržati inicijative u oblasti cirkularne i socijalne ekonomije za najranjivije grupe stanovništva i kroz donošenje važnih strateških dokumenata koji garantuju finasijsku i institucionalnu održivosti ovakvih i sličnih inicijativa na nivou grada. Takođe, sa ciljem promovisanja primera dobre prakse i potencijala primenljivosti modela u sličnim lokalnim zajednicama i preduzećima širom Srema i Vojvodine, velika pažnja će biti posvećena vidljivosti projekta i informisanja što šire grupe zainteresovanih strana.

Ukupna vrednost projekta je 109.613 evra, a projekat će se sprovoditi u periodu od 1.decembra 2021. do 30.novembra 2022. godine.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *