OPŠTA BOLNICA U SREMSKOJ MITROVICI PROSLAVILA 196. ROĐENDAN

Gradske vesti

Pre tačno 196 godina Opšta bolnica u Sremskoj Mitrovici zvanično je počela sa radom. Na svečanosti koja je organizovana povodom Dana bolnice vršilac dužnosti direktora dr Dragan Malobabić osvrnuo se na rad ove ustanove u protekloj godini. Prethodnu godinu obeležio je rad u uslovima epidemije korona virusa, čemu je mitrovačka bolnica pristupila odgovorno, savesno i stručno, te se pružanje zdravstvene zaštite odvijalo uz nesebičnu pomoć nadležnog Ministarstva, Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, lokalne samouprave, kao i uz pomoć donacija fizičkih i pravnih lica.

U 2021. godine u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica izvršeno je 203.001 specijalističkih pregleda, broj bolničkih dana je 78.910, broj hospitalizovanih pacijenata je bio 14.225, prosečna dužina lečenja u navedenom periodu iznosila je 5,55 dana, prosečna zauzetost postelja bila je 42,14 odsto. Broj pacijenata u dnevnoj bolnici je 2.958 pacijenata, dok je broj dana u dnevnoj bolnici iznosio 19.215. Broj izvršenih operacija je bio 3.167, a broj manjih hirurških intervencija bio je 5.676. Evidentan je manji broj operacija i dijagnostičko- specijalističkih pregleda, jer su u bolnici rađeni samo hitni pregledi i operacije, zbog poznate epidemiološke situacije.

Rukovodstvo Opšte bolnice Sremska Mitrovica neprekidno teži unapređenju zdravstvene zaštite kako kroz nabavku nove opreme za rad, tako i kroz kontinuirano održavanje postojeće opreme i prostora u kome se pružaju zdravstvene usluge, kao i zanavljanjem kadra, te usavršavanjem i edukovanjem postojećeg. Mitrovačku bolnicu očekuju i novi izazovi i zadaci – pre svega, rekonstrukcija i dogradnja i nabavka nove medicinske opreme i aparata.

Da bismo imali visoke ocene i dobre rezultate rukovodstvo Opšte bolnice Sremska Mitrovica neprekidno teži unapređenju zdravstvene zaštite kako kroz nabavku nove opreme za rad, tako i kroz kontinuirano održavanje postojeće opreme i prostora u kome se pružaju zdravstvene usluge, kao i zanavljanjem kadra, te usavršavanjem i edukovanjem postojećeg.

Na osnovu Rešenja o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja Ministarstva pravde našoj ustanovi su dodeljena sredstva za nabavku medicinske opreme- Digitalni mamografski sistem za stereotaksičnu biopsiju i eksciziju suspektnih promena na dojci, automatsi sistem za eksciziju i prikupljanje uzoraka tkiva sa pripadajućim setovima za vakuumsku biopsiju i eksciziju suspektnih promena na dojci.

Na osnovu Rešenja Pokrajinskog sekreterijata za zdravstvo o dodeli sredstava sprovedena je javna nabavka medicinske opreme i to ultrazvučnog aparata za Službu za ginekologiju i akušerstvo, pokretnog RTG aparata i elektrokautera – ligašura i dva uređaja za izlivanje ,pranje i dezinfekciju noćnih posuda.

Po osnovu Rešenja o dodeli sredstava po javnom konkursu za finansiranje odnosno sufinansiranje hitnih kapitalnih popravki u zdravstvenim ustanovama u 2021. godini Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo AP Vojvodine, dodeljena su sredstva našoj ustanovi za Remont kotlova za grejanje ambijenta i topple potrošne vode MIP TIMO 1250 i MIP TIMO 800.

Na osnovu Rešenja o dodeli sredstava po javnom konkursu za finansiranje odnosno sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2021. godini Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo AP Vojvodine, dodeljena su sredstva našoj ustanovi za nabavku medicinske opreme i sproveden je postupak javne nabavke za nabavku: porođajnog stola i opreme za patologiju.

Na Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo AP Vojvodine, usmerena su sredstva našoj ustanovi za nabavku 50 Setova za kiseoničku terapiju (centralni razvod). Na osnovu Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo AP Vojvodine, usmerena su sredstva našoj ustanovi za Nabavku i zamenu rendgen cevi za kompjuterizovanu tomografiju PHILIPS MX 16. Na osnovu Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo AP Vojvodine, usmerena su sredstva našoj ustanovi za nabavku industrijskih mašina za pranje veša (2 komada).

U 2021. godini zaposleno je 40 lica, od čega devet zaposlenih sa visokom stručnom spremom, četiri zaposlena sa višom stručnom spremom, 17 zaposlenih sa srednjom stručnom spremom i 10 zaposlenih sa nižom stručnom spremom. U ovom momentu u bolnici radi 1022 lica, od tog broja 960 ima zaposlenje na neodređeno vreme.

Krajem godine sprovedena je anonimna anketa među pacijentima, koju svake godine organizuje Institut za javno zdravlje Srbije dr Milan Jovanović Batut, u kojoj pacijenti imaju mogućnost da iskažu zadovoljstvo, odnosno nezadovoljstvo pruženim bolničkim uslugama. U stratumu od 1 do 5 ukupna ocena za našu bolnicu bila je 4,35.

Zaposleni u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica pokazali su izuzetnu požrtvovanost, odgovornost, hrabrost i savesnost u toku 2021. godine, pružajući pomoć i lečenje pacijentima u toku jedne od najvećih epidemija ikada. Tokom prethodne dve godine rukovodstvo i svi zaposleni u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica zalagali su se da u svakom momentu adekvatno i pravovremeno svi timovi reaguju uz poštovanje zahteva pacijenata kao i da se pacijentima omogući dostupna i kvalitetna zdravstvena zaštita.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *