U TOKU JE KONKURS ZA UPIS U ŠKOLU ZA POLICAJCE

Gradske vesti

U prostrijama MUP-a Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici predstavljen je Konkurs za upis 224 učenika u prvi razred Srednje škole unutrašnjih poslova „Jakov Nenadović” u Sremskoj Kamenici za školsku 2024/2025. godinu. Budući učenici će se školovati za obrazovni profil policajac, u trajanju od četiri godine.

Upis u Srednju školu unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici sprovodi se na osnovu konkursa koji je objavljen na internet stranici Ministarstva prosvete, Ministarstva unutrašnjih poslova i Srednje škole unutrašnjih poslova. Konkurs traje do 26. aprila ove godine.

Aleksandar Bandulaja, načelnik Odeljenja policije Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, rekao je: „Odlukom Vlade Republike Srbije 2023. godine, ponovo je uspostavljena, kao Srednja škola unutrašnjih poslova „Jakov Nenadović”. Određena je kao srednja škola od posebnog interesa za Republiku Srbiju i nosi ime prvog ministra unutrašnjih poslova. Prošle godine je upisana prva godina srednje škole, ove godine Ministarstvo unutrašnjih poslova je raspisalo konkurs za upis 224 kandidata koji će srednje obrazovanje za početi u školskoj 2024/2025. godini. Ukoliko upišete Srednju školu unutrašnjih poslova školujete se za obrazovni profil policajac. Školovanje traje četiri godine. Tokom školovanja steći ćete znanja i veštine za rad policije u zajednici, održavanja javnog reda i mira, otkrivanja i rasvetljavanja krivičnih dela i prekršaja, kontrole i regulisanja saobraćaja, kontrole državne granice. Ministarstvo unutrašnjih poslova budućim učenicima obezbeđuje smeštaj i ishranu u internatu, uibenike, školski pribor, odeću, obuću i drugu opremu neophodnu za boravak u Školi. Svi učenici koji završe Srednju školu unutrašnjih poslova stiču mogućnost zasnivanja radnog dnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova.”

Govoreći o uslovima konkursa, načelnik Bandulaja objasnio je da pravo učešća na konkursu ima kandidat koji ispunjava sledeće uslove: Da ima državljanstvo Republike Srbije; prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje godinu dana neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs za upis u školu; manje od 17 godina počev od 1. septembra školske godine u kojoj upisuje prvi razred škole (kandidati koji su rođeni posle 31. avgusta 2007. godine);  da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno da mu nije izrečena vaspitna mera ili kazna maloletničkog zatvora; da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti i bezbednosne uslove, za sticanje obrazovanja.

Prema rečima načelnika Bandulaje, prijavu na Konkurs roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik kandidata podnosi na obrascu prijave, obrazac se može dobiti u policijskoj stanici ili preuzeti sa internet adrese www.ssup.edu.rs, uz ostalu dokumentaciju, neposredno u školi ili u policijskoj stanici, po mestu prebivališta kandidata.

Pozvao je sve zainteresovane mlade dečake i devojčice sa područja Srema da konkurišu i poželeo im sreću u školovanju, kao i da jednog dana postanu kolege.

Srednja škola unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici prvi put je osnovana 1967, kao srednja škola unutrašnjih poslova „Pane Đukić”. Do 2009. godine, kada je poslednja 38. klasa završila školovanje, kroz nju je prošlo više od 14.500 učenika. Odlukom Vlade Republike Srbije 2023. godine, ponovo je uspostavljena, kao Srednja škola unutrašnjih poslova „Jakov Nenadović”.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Roditelj odnosno drugi zakonski zastupnik kandidata  uz prijavu prilaže:

original izvoda iz matične knjige rođenih za kandidata;

original Uverenja o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od šest meseci za kandidata;

original Uverenja o prebivalištu za kandidata;

original Uverenja nadležnog suda (Višeg suda) da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno da mu nije izrečena vaspitna mera ili kazna maloletničkog zatvora, ne starije od šest meseci;

izvod iz zdravstvenog kartona za kandidata (obrazac se može dobiti u policijskoj stanici ili preuzeti sa internet adrese www.ssup.edu.rs);

popunjen Upitnik o  kandidatu (obrazac se može dobiti u policijskoj stanici ili preuzeti sa internet adrese www.ssup.edu.rs).

Preporuka je da dokumenta o kojima organ vodi službene evidencije (uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje suda i uverenje o prebivalištu) roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik kandidata dostavi sam u cilju efikasnijeg sprovođenja postupka.

PRIJEMNI ISPIT

Prijemni ispit za upis u Srednju školu unutrašnjih poslova, sastoji se iz četiri dela, po redosledu održavanja: opšteg lekarskog pregleda, provere bazično- motoričkog statusa, psihološke selekcije i specijalističkog lekarskog pregleda. Kandidati se rangiraju na osnovu uspeha na završnom ispitu, opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole, provere psihološkog i bazično-motoričkog statusa, kao i broja bodova na takmičenjima.

Preporuka je da kandidati dolaze na prijemni ispit u školu, odnosno drugu ustanovu koju odredi Ministarstvo unutrašnjih poslova u pratnji roditelja/drugog zakonskog zastupnika, i tom prilikom su dužni da donesu đačku knjižicu sa overenom fotografijom.

Opšti lekarski pregled za procenu zdravstvenog stanja kandidata za prijem u SŠUP obavlja  se u skladu sa utvrđenim kriterijumima. Psihološka selekcija se sprovodi u dve faze: psihološko testiranje; psihološki intervju. Kandidati koji su položili psihometrijski test upućuju se na psihološki intervju, a kandidati koji nisu položili psihometrijski test ne prolaze u dalji proces selekcije.

Proverom bazično-motoričkog statusa procenjuju se:

izdržljivost u snazi ruku i ramenog pojasa (test repetitivne snage ruku i ramenog pojasa, u vremenu od 30 sekundi);

izdržljivost u snazi mišića pregibača trupa (test pregibanje trupa, u trajanju od 30 sekundi);

eksplozivnost u snazi mišića donjih ekstremiteta (test skok u dalj iz mesta);

aerobni potencijal organizma (test trčanje 800 metara);

edukativni motorički potencijal – koordinacija ruku i nogu (test slalom sa tri lopte).

Kriterijumi za proveru bazično-motoričkog statusa se mogu preuzeti sa internet adrese www.ssup.edu.rs.

Prijavu na konkurs roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik kandidata podnosi na obrascu prijave, uz ostalu dokumentaciju u policijskoj stanici po mestu prebivališta, ili neposredno u Srednjoj školi unutrašnjih poslova, (obrazac se može dobiti u policijskoj stanici ili preuzeti sa internet adrese www.ssup.edu.rs).

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *