DUNAV OSIGURANJE UVELO NOVO POKRIĆE ZA PUTOVANJA I KOVID 19

Kompanija Dunav osiguranje u želji da građanima pruže dodatnu sigurnost tokom putovanja u inostranstvo, i odgovore zahtevu trenutka, u sklopu polisa putnih osiguranja uveli su novo osiguravajuće pokriće za kovid 19. Svim osiguranicima koji tokom letnje sezone putuju u neku od evropskih zemalja, kao i u Tursku ili Rusku Federaciju, pružaju mogućnost zaključenja polise putnog […]