MITROVAČKA BOLNICA U PREKOGRANIČNOM PROJEKTU

Opšta bolnica Sremska Mitrovica deo je projekta prekogranične saradnje Interreg IPA Hrvatska – Srbija „Take care! – razvijanje i poboljšanje zdravstvenih i socijalnih usluga za ugrožene društvene grupe“. Imlementacijom ovog projekta mitrovačka bolnica značajno podiže kvalitet bolničkih usluga u delu palijativnog zbrinjavanja i nege. Odeljenje za palijativno zbrinjavanje i negu terminalnih stanja raspolaže sa 12 […]