IMPRESUM

Naziv medija: GRADSKA M TELEVIZIJA

Poslovni ime: GRADSKA M TELEVIZIJA DOO SREMSKA MITROVICA

Stari šor 37, 22000 Sremska Mitrovica, Srbija

Glavni i odgovorni urednik: Biljana Selaković

Telefon: 0648010671

e-mail: gradskamtv@gmail.com

Izvršavanje obaveza koje GRADSKA M TELEVIZIJA ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i Zakona o javnom informisanju i medijima i podzakonskim akatima donetim u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima, kontroliše Regulatorno telo za elektronske medije.
Registracioni broj medija  GRADSKA M TELEVIZIJA TV000221