U TOKU POPIS POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

Od 1. oktobra do 30. novembra 2018. godine, na osnovu Uredbe o utvrđivanju plana zvanične statistike za 2018. godinu Republički zavod za statistiku sprovešće Anketu o strukturi poljoprivrednih gazdinstava, 2018, koja je finansirana iz pretpristupnih fondova EU. 535 obučenih anketara će posetiti 120.000 poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Republike Srbije.