POČELA PRIMENA NOVOG ZAKONA O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA, CIVILNIH INVALIDA RATA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Gradske vesti

Od 1. januara počela je primena novog Zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica. Ovim zakonom definisan je postupak za utvrđivanje statusa borca.

Borac je državljanin Republike Srbije koji je:

– kao pripadnik oružanih snaga Republike Srbije obavljao vojne dužnosti ili druge dužnosti u ratu ili oružanim akcijama preduzetim za vreme mira radi odbrane suvereniteta i nezavisnosti Republike Srbije;

– kao pripadnik vojske Kralljevine Jugoslavije, pripadnik partizanskih odreda ili pripadnik Ravnogorskog pokreta učestvovao u antifašističkoj borbi U Drugom svetskom ratu;

– kao pripadnik oružanih snaga SFRJ vršio vojne dužnosti ili druge dužnosti za vojne ciljeve državne bezbednosti u oružanim akcijama radi odbrane suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalne celokupnosti SFR/ u periodu od 17. avgusta 1990.godine do 27. aprila 1992. godine, a za pripadnike oružanih snaga SFR/ stacioniranih na teritoriji Bosne i Hercegovine do 19. maja 1992.godine;

– kao pripadnik oružanih snaga SRJ, Državne zajednice SCG, odnosno Republike Srbije vršio vojne dužnosti ili druge dužnosti u oružanoj akciji preduzetoj za vreme mira radi odbrane suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalne celokupnosti SR), Državne zajednice SCG, odnosno Republike Srbije, u periodu posle 27. aprila 1992. godine;

– kao pripadnik oružanih snaga SRJ vršio vojne dužnosti ili druge dužnosti za vojne ciljeve ili za ciljeve državne bezbednosti radi odbrane suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalne celokupnosti SRJ, od 24. marta 1999. do 26. juna 1999. godine.

Status borca utvrđuje se prema vremenu i teritoriji ukupnog vojnog angažovanja, tako što se borci svrstavaju u sledeće kategorije:

1) borac I kategorije je borac sa angažovannjem preko 200 dana ili najmanje 60 dana na teritoriji AP Kosovo i Metohija, kao i borac kome je priznato svojstvo ratnog vojnog invalida bez obzira na dužinu angažovanja;

2) borac II kategorije je borac sa angažovanjem od 46 do 200 dana;

3) borac III kategorije je borac sa angažovanjem do 45 dana.

Status borca utvrđuje se na osnovu originalnih pismenih dokaza iz vremena učešća u ratu, odnosno oružanim akcijama preduzetim za vreme mira, kao i na osnovu pismenih podataka kojima raspolaže nadležni organ Republike rbije o dužini angažovanja borca u oružanim snagama. Navedeni podaci moraju sadržati podatke o datumu početka i datumu prestanka vojnog angažovanja borca.

Takođe, novim zakonom zahtev za priznavanje svojstva ratnog vojnog Invalida po osnovu posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP), može se podneti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 11. marta 2021. godine.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *