LOBANJA ORIJAŠKOG JELENA SA DELIMIČNO OČUVANIM ROGOVIMA DEO PRIRODNJAČKE POSTAVKE MUZEJA SREMA

Kultura

Deo prirodnjačke postavke Muzeja Srema, koja je nakon 25 godina predstavljena javnosti, jeste i lobanja orijaškog jelena sa delimično očuvanim rogovima.

Primerak je 1958. godine izvučen ribarskim mrežama iz korita reke Save (ušće rečice Vrtiče u Savu, kod Martinaca), a 1967. godine dobio je zlatnu medalju na Međunarodnoj izložbi lova i sajmu lova i ribolova u Novom Sadu.

Original se čuva u Muzeju Srema, dok su dve kopije izložene na stalnim postavkama našeg Muzeja i Zavoda za zaštitu prirode u Novom Sadu. Trenutno je na novoj prirodnjačkoj postavci u Muzeju Srema izložen originalni primerak jer je u planu rekonstrukcija rogova na gipsanoj kopiji. Po završetku rekonstrukcije na postavci će biti, ponovo, izložena kopija sa rasponom rogova od oko četiri metara.

Zbog izuzetne očuvanosti i značaja za paleontološka proučavanja i nauku uopšte, primerak je 1973. godine zaštićen Zakonom kao jedinstveni spomenik prirode i do danas predstavlja jedini paleontološki predmet zaštićen Zakonom na teritoriji Srbije.

Ovakvi džinovski jeleni, visine grebena do dva metra, težine oko 800 kilograma i raspona rogova od četiri metra,su na području Evrope živeliu vreme srednjeg i gornjeg pleistocena (od pre oko 400.000 godina). Najrasprostranjeniji su bili tokom tzv. „ledenog doba“, preživeli su poslednji glacijal i najverovatnije izumrli početkom holocena (pre oko 10.000 godina).

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *