KONSTITUISAN POKRAJINSKI SAVET ZA ZAPOŠLJAVANJE

Servisne informacije

U velikoj sali Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama u Novom Sadu održana je konstitutivna sednica Pokrajinskog saveta za zapošljavanje, kojoj je predsedavao pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević.

U ovom radnom telu nalaze se članovi Pokrajinske vlade, predstavnici sindikata, unija i organizacija, tačnije svi relevantni socijalni partneri čija je namera da se na najbolji mogući način, a shodno nacionalnoj strategiji zapošljavanja, zajedno sa Nacionalnom i Pokrajinskom službom za zapošljavanje, kreiraju mere za stvaranje novih i održivost postojećih radnih mesta.

Akcenat je stavljen na ugrožene, odnosno ranjive i teže zapošljive kategorije stanovništva.

,,Konstituisali smo Pokrajinski savet za zapošljavanje, što je veoma važno zato što je to stručno telo koje daje mišljenje o svim merama koje donosi Pokrajinska vlada u oblasti zapošljavanja. Poruka ovih susreta jeste da zajedno u ovoj teškoj situaciji i za privredu i turizam, odgovaramo na sve izazove koji su pred nama. Danas smo usvojili pokrajinski Akcioni plan zapošljavanja za 2021. Godinu, koji predviđa 42 miliona dinara koje je Sekretarijat opredelio za aktivne mere zapošljavanja u Vojvodini. Tu spadaju programi samozapošljavanja, zapošljavanja nezaposlenih lica i javni radovi“, rekao je Ivanišević, dodajući da su sve aktivnosti Sekretarijata za privredu i turizam usklađene sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, a samim tim i sa Pokrajinskom službom.

On je naveo da je ideja da svi koji pokrenu svoj biznis na osnovu ovih konkursa kasnije konkurišu i na ostale javne pozive Sekretarijata i time razvijaju preduzetnički duh i privrednu delatnost, što će samo po sebi očuvati radna mesta.

Konkursi Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam za oblast zapošljavanja predviđeni su za početak maja.

Direktor Pokrajinske službe za zapošljavanje Snežana Sedlar istakla je zadovoljstvo zbog intenziviranja saradnje sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam, kao i sa ostalim socijalnim partnerima, rekavši da je usvojen predlog Akcionog plana u kom je i Pokrajinska služba aktivno učestvovala svojom stručnošću i kapacitetima.

,,Pokrajinski Akcioni plan zapošljavanja potpuno je usklađen sa republičkim, odnosno sa novom Strategijom zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine, dok je republički Akcioni plan donet za period od 2021. do 2023. godine. Osnovni cilj jeste održanje zapošljivosti, odnosno smanjenje stope nezaposlenosti“, rekla je Sedlarova istakavši da je u Pokrajinskoj službi za zapošljavanje u toku čak dvanaest konkursa.

Pokrajinski savet za zapošljavanje osnovan je kao povremeno radno telo Pokrajinske vlade, radi davanja mišljenja i preporuka u vezi sa pitanjima od interesa za unapređenje zapošljavanja u AP Vojvodini, i to o planovima zapošljavanja, programima i merama aktivne politike zapošljavanja, propisima iz oblasti zapošljavanja i drugim pitanjima u toj oblasti.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *