UVOĐENJE NOVIH FISKALNIH UREĐAJA DO 1.MAJA

Gradske vesti

Zakon o fiskalizaciji koji je stupio na snagu 1.novembra 2021.godine propisuje uvođenje novih fiskalnih uređaja od 1. maja tekuće godine.

Novi model  fiskalizacije  podrazumeva korišćenje elektronskog fiskalnog uređaja, putem kojeg će obveznik fiskalizacije u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, izdavati fiskalni račun sa QR kodom. Prednosti novog fiskalnog sistema u odnosu na stari su da nema više
štampanja dnevnih i periodičnih izveštaja, da privrednici više nemaju obavezu vođenja edi knjige i čuvanja kontrolnih traka. Sav promet koji se realizuje odvija se realnom vremenu.

Period prelaska na novi sistem traje do 30. aprila.

Na teritoriji Srema posluje oko 3.000 pivrednih subjekata i oko 11.100 preduzetnika. Konkretno, na teritoriji Grada Sremska Mtrovica radi 900 privrednih društava i 2.200 preduzetnika.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.