ODRŽANA KONFERENCIJA „MEĐUSEKTORSKI PRISTUP U ZAŠTITI DECE SA POREMEĆAJEM U PONAŠANjU U AP VOJVODINI“

Društvo

U Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine održana je konferencija „Međusektorski pristup u zaštiti dece sa poremećajem u ponašanju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini“ u organizaciji Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu i Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Konferencija je namenjena stručnoj javnosti, u cilju podsticanja zajedničkog delovanje svih relevantnih aktera koji su uključeni u rad sa decom sa poremećajem u ponašanju. Konferenciju su otvorili direktorka Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu Maja Miljković i pokrajinski sekretar Predrag Vuletić.

Maja Miljković, direktorka Pokrajinskog zavoda je rekla da je Pokrajinski zavod, prateći probleme u sistemu socijalne zaštite u delu staranja o deci, uočio znatne izazove i teškoće, te je tokom prošle godine sproveo istraživanje, kako bi se problemi definisali, ali i dali predlozi za unapređenje zaštite ove osetljive grupe.

Prilikom otvaranja konferencije, pokrajinski sekretar Predrag Vuletić je rekao da je kroz delokrug rada Pokrajinskog sekretarijata uočeno da je neophodno inicirati intenzivniju saradnju sistema socijalne zaštite i drugih povezanih sistema, naročito onih od značaja za zaštitu dece sa poremećajem u ponašnju.

– Deca su specifična grupacija, o kojoj svi zajedno moramo da brinemo i koja tokom svog psiho-fizičkog razvoja neretko bivaju izložena različitim stresogenim ili drugim faktorima rizika, što može dovesti do širokog spektra psiholoških i drugih problema u njihovom razvoju – rekao je Vuletić i dodao upravo iz potrebe elementarne brige i zaštite dece iz osetljivih grupa, Pokrajinski sekretarijat će i u narednom periodu podsticati multisektorsko delovanje u lokalnim zajednicama, davati podršku servisima namenjnim deci, oslanjajući se i na rezultate istraživanja i primere dobre prakse o kojima je danas bilo reči.

Konferencija „Međusektorski pristup u zaštiti dece sa poremećajem u ponašanju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini“ namenjena je prvenstveno stručnoj javnosti koja neposredno radi sa decom sa poremećajem u ponašanju, dok su rezultati istraživanja dostupni i široj javnosti na sajtu Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.