IZMENE POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE U CILjU JAČANjA LOKALNOG DIJALOGA I UNAPREĐENjA OTVORENOSTI RADA SKUPŠTINE PREMA CIVILNOM DRUŠTVU

Gradske vesti

Na današnjoj sednici Skupštine Grada Sremska Mitrovica 29.jula, usvojena je Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine. Izmene su podrazumevale nove odredbe kojima se omogućuje da se na sednicu stalnog radnog tela obavezno poziva predstavnik predlagača, kao i obrađivača akta koji se na sednici razmatra. Takođe, Radno telo može da omogući prisustvo, odnosno učešće predstavnika građana i udruženja građana na sednici Radnog tela u raspravi o određenim pitanjima iz nadležnosti radnog tela.

Isto tako, Skupštiski odbor može da omogući prisustvo, odnosno učešće predstavnika građana i udruženja građana na sednici Odbora u raspravi o određenim pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine.
Predložene izmene povećavaju transparentnost i otvorenost rada Skupštine grada Sremska Mitrovica za sve pitanja u njenoj nadležnosti, a pogotovo za pitanja zaštite životne sredine za koje su građani i stručna javnost najviše zainteresovani. Navedenim izmena se praktično omogućuje neposredno učešće i prisustvo građana i organizacija civilnog društva u radu lokalnog parlamenta, i to oko njegovih najvažnijih odluka.
Petar Samardžić, zamenik gradonačelnice, povodom navednih izmena Poslovnika dao je sledeću izjavu:

– Ove izmene rezultat su, između ostalog, učešća Grada Sremska Mitrovica u projektu ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE – PLATFORMA ZA LOKALNI DIJALOG, koji finansira švajcarska organizacija HELVETAS uz pomoć Švajcarske razvojne agencije. Radi se o programu koji podržava zajedničke inicijative lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva. Grad Sremska Mitrovica u ovom projektu sarađuje sa udruženjem „Regionalne inicijative Srema“ iz Rume. Cilj ovog projekta odnosi se upravo na jačanje vidljivosti i kapaciteta “zelenih” i ostalih udruženja građana od interesa u regionu Srema za zagovaranje, učešće, i monitoring u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou u oblasti zaštite životne sredine, i politike održivog razvoja zajednice. Ovo prvenstveno iz razloga što su teme životne sredine, održivog razvoja, klimatskih promena od krucijalnog značaja i direktno utiču na kvalitet života svih građana u lokalnoj zajednici, pa tako i u našem gradu. Sa druge strane, projekat ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE – PLATFORMA ZA LOKALNI DIJALOG podstiče unapređenje modela rada lokalnih skupština i operativnih struktura u gradu u cilju veće zastupljenosti predstavnika organizacija civilnog društva i javnosti u donošenju odluka, propisa i projekata koji se tiču zaštite životne sredine i održivog razvoja. Građani, naime, imaju pravo na administraciju koja se ponaša u skladu sa principima “dobre i transparentne uprave” i koja je inkluzivna za javnost – izjavio je Samardžić.

Predsednik Skupštine grada, Vladimir Pavlović, smatra da je današnjim izmenama i dopunama poslovnika o radu Skupštine učinjen značajan korak u unapređenju rada lokalnog parlamenta i njegovoj otvorenosti za građane, civilni sektor i stručnu javnost, i to oko najvažnijih pitanja, kao što je zaštita životne sredine.

– Na ovaj način, gradska skupština svrstava se u retke lokalne institucije u Srbiji koje su donele ovakve odluke u cilju transparentnosti svog rada. Sada nam sleduje neposredna primena ovih dopuna u Poslovniku. To će podrazumevati i određene obuke odbornika o načinu donošenja odluka u oblasti životne sredine, saradnje sa građanima u procesu usvajanja projekata, pre svega zaštite životne sredine i sl. Zadovoljstvo mi je da je Skupština grada dala svoj doprinos projektu koji finansira švajcarska organizacija HELVETAS uz pomoć Švajcarske razvojne agencije – istakao je Pavlović.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.