TRI MILIONA DINARA ZA STARE I UMETNIČKE ZANATE U VOJVODINI

Društvo

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je novi javni konkurs u oblasti privrede i to za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2022. godini, a radi očuvanja proizvodnje na način koji ne ugrožava tradicionalnu tehnologiju karakterističnu za ovu delatnost.

Sekretarijat na ovaj način nastoji da utiče na povećanje konkurentnosti, odnosno ukupnog razvoja preduzetništva u AP Vojvodini.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od tri miliona dinara, tačnije po 1,5 miliona dinara za tekuće i kapitalne subvencije. Subvencionisani iznos se odobrava za opremu u visini od najmanje 100.000 do 250.000 dinara, kao i za nabavku repromaterijala u visini od najmanje 80.000 do najviše 200.000 dinara.

Obraćajući se medijima, pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević je napomenuo da tradicionalni zanat označava veštinu, prevashodno ručnog rada, kao i profesiju koja podrazumeva proces izrade unikatnih proizvoda i pružanja usluga. Proizvodni proces je zasnovan na tradicionalnim znanjima i tehnologijama, upotrebom prirodnih materijala uz korišćenje pretežno jednostavnih alata.

– Stare zanate susrećemo na svakoj manifestaciji i važni su za razvoj turizma, održanje tradicije i obično je to mala porodična firma. Obuhvata i privredu, turizam i zapošljavanje u punom kapacitetu. Veliko je interesovanje za ovaj konkurs i stoga je bilo važno da se on i raspiše. Sve obaveze prema državi moraju biti izmirene od strane učesnika i tu ne pravimo kompromis – rekao je sekretar Ivanišević, dodavši da se sredstva odobravaju u visini do 100 odsto od fakturne, odnosno kupovne vrednosti sa PDV-om, samo za jednu namenu po aplikantu, dok je rok za podnošenje dokumentacije je 27. septembar 2022. godine.

Pravo da konkurišu imaju privredna društva i preduzetnici čija je delatnost kategorisana na osnovu Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata Republike Srbije, sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom na teritoriji AP Vojvodine, koji su upisani u registar Agencije za privredne registre.

Sekretar Ivanišević je dodao da je jedan od veoma važnih kriterijuma za ispunjavanje uslova za konkurisanje i taj da je učesnik izmirio dospele obaveze javnih prihoda, te da u periodu od tri meseca pre datuma objavljivanja Javnog konkursa nije smanjivao broj zaposlenih lica za više od 10 odsto.

„Sada već imamo velik broj mladih koji se interesuju za stare zanate. Povratne informacije sa terena nam kazuju da je interesovanje veliko. Kod starih zanata imate velik obrt malog kapitala, jer su prisutni na svakoj manifestaciji, a kojih u Vojvodini bude preko 1.800 tokom čitave godine“, dodao je Ivanišević.

Javni konkurs je objavljen u dnevnim javnim glasilima, na internet stranici i na mobilnoj aplikaciji Sekretarijata.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *