JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU PLANA RAZVOJA AP VOJVODINE

Društvo

Na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međunarodnu saradnju i lokalnu samoupravu AP Vojvodina www.region.vojvodina.gov.rs i internet stranicama www.ekonsultacije.com i www.planrazvojaapv.rs, objavljen je tekst Predloga nacrta Plana razvoja AP Vojvodine 2023-2030.

Objavljivanjem teksta Predloga nacrta Plana razvoja AP Vojvodine 2023-2030. godine, zvanično je počeo proces javne rasprave o najvažnijem planskom razvojnom dokumentu Pokrajine. Javne prezentacije dokumenta, na kojima će svi zainteresovani imati priliku da postave pitanja ili daju sugestije na objavljeni tekst, počeće 15. decembra događajem u Novom Sadu. Nakon toga javne rasprave o tekstu Plana razvoja AP Vojvodine 2023-2030 biće organizovane u Somboru 21. decembra 2022. godine i početkom 2023. godine u Sremskoj Mitrovici, 18. januara, i Zrenjaninu, 25. januara.

Plan razvoja Vojvodine podrazumeva definisanje vizije, ciljeva i mera razvoja Pokrajine u narednih osam godina. Ovaj dokument određuje strateški okvir na osnovu koga pokrajinski organi i lokalne samouprave kreiraju javne politike, definišu konkretne aktivnosti i usmeravaju svoje resurse. Na taj način značajno se utiče na održivi razvoj i unapređenje uslova za život građana i građanki Pokrajine. U svim aspektima izrade Plana razvoja AP Vojvodine 2023-2030 integrisani su ciljevi UN Agende 2030, koji predstavljaju održivi pristup razvoju društva.

„U skladu sa smernicama Pokrajinske vlade i partnerskih organizacija koje su nam pružile podršku, od početka rada na ovom dokumentu bila nam je jako važna transparentnost i participativnost procesa. Tekst Plana razvoja AP Vojvodine 2023-2030 u tom smislu smo i sada, u završnoj fazi, učinili dostupnim javnosti nekoliko dana pre otpočinjanja javne rasprave da bi svi zainteresovani mogli da se upoznaju sa sadržajem dokumenta i aktivno učestvuju u javnoj raspravi,” rekao je Aleksandar Sofić, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Razvojna agencija Vojvodine je od Pokrajinske vlade ovlašćena da obavlja stručne poslove koordinacije procesa izrade teksta Plana razvoja Vojvodine, a izradu ovog dokumenta podržavaju projekti Nemačko-srpske razvojne saradnje „Podrška reformi javne uprave u procesu pristupanja EU“ i „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“, koje sprovodi GIZ u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike.

Oba projekta finansira Savezno ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke, dok se drugi projekat sprovodi uz kofinansiranje Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

U izradi teksta Plana razvoja AP Vojvodine, u periodu od skoro dve godine, učestvovalo je preko 80 predstavnika organizacija javnog, privatnog, civilnog sektora, poslovne i akademske zajednice, udruženja i sindikata iz više od 20 relevantnih institucija. U nekoliko navrata, u određenim fazama izrade, svoje mišljenje i sugestije o Planu razvoja Vojvodine imali su priliku da daju građani i građanke Pokrajine.

Nakon perioda javne rasprave koji se završava 25. januara, o Planu razvoja AP Vojvodine 2023-2030 izjašnjavaće se poslanici Skupštine AP Vojvodine, a nakon usvajanja ovaj dokument postaje punovažan i obavezujući za pokrajinsku upravu i lokalnu samoupravu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *