MOJA PRVA PLATA: ROK ZA PRIJAVU POSLODAVACA 25. SEPTEMBAR

Gradske vesti

Nacionalna služba za zapošljavanje je raspisala Javni poziv za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“, a javni poziv je dostupan na sajtu NSZ (www.nsz.gov.rs) i na sajtu Moja prva plata (www.mojaprvaplata.gov.rs).

Ovim programom se daje mogućnost mladima bez radnog iskustva da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavca u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad i na taj način povećavaju mogućnosti za svoje zapošljavanje. Program se sprovodi kod poslodavaca koji pripadaju privatnom ili javnom sektoru. U program se mogu uključiti nezaposlena lica sa srednjim i visokim obrazovanjem, do navršenih 30 godina života, bez radnog iskustva i nalaze se na eidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.
Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa i traje 9 meseci.

Tokom trajanja programa Nacionalna služba za zapošljavanje isplaćuje novčanu naknadu u iznosu od 20.000,00 dinara mladima sa srednjim obrazovanjem, odnosno 24.000,00 dinara mladima sa visokim obrazovanjem, na mesečnom nivou. Prva faza realizacije programa namenjena je poslodavcima koji se sve do 25. septembra mogu prijaviti na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs.

Druga faza realizacije programa namenjena je nezaposlenim licima koji se u periodu od 1. do 15. oktobra prijavljuju na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs. Treća faza realizacije programa je izbor kandidata od strane poslodavca u periodu od 16.10.2020. do 31.10.2020.godine. Konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima biće dostupne na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs, u periodu od 01.11.2020. do 07.11.2020.godine.

Četvrta faza realizacije programa je potpisivanje trojnog ugovora između NSZ, poslodavca i izabranog kandidata, u periodu od 08.11.2020. do 07.12.2020.godine.

Postupanje i aktivnosti za poslodavce: Za podnošenje prijave potrebno je da imaju otvoren nalog na E-upravi i da koriste kvalifikovani elektronski sertifikat. Nakon prijave, oglašavanje pozicija može raditi zaposleni kod poslodavca koji su za to ovlašćeni, uz otvoren nalog na eUpravi. Poslodavac koji ima do 5 zaposlenih može da angažuje 1 lice, ako ima od 6 do 14 zaposlenih može da angažuje 2 lica, a poslodavci koji imaju 15 i više zaposlenih mogu da angažuju 20% od ukupnog broja zaposlenih. Poslodavac predlaže mentora iz reda svojih zaposlenih, bez obzira na dužinu radnog staža i nivo i vrstu kvalifikacije, koji će biti zadužen za osposobljavanje lica u programu.

Nakon prijave lica na oglašene pozicije, poslodavac će imati uvid u sva lica koja su se prijavila na konkretnu poziciju. Izbor kandidata vrši isključivo poslodavac. Poslodavac nije u obavezi da nakon završetka programa zasnuje radni odnos sa kandidatima.

Cilj programa je da se nezaposlenim licima bez radnog iskustva pruži šansa da steknu veštine i kompetencije za rad na konkretnim poslovima.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *