UGOSTITELJSKI OBJEKTI RADE DO PONOĆI, ŽIVA MUZIKA SAMO DO 18 ČASOVA

Gradske vesti

Na sednici Gradskog kriznog štaba doneta je odluka da ugostiteljski objekti rade do ponoći i u zatvorenom i u otvorenom delu, a kiosci i dostava hrane, laboratorije i slično, kao i ranije mogu da rade 24 sata. Nove naredbe donete su u skladu sa novim merama Republičkog kriznog štaba.

– Svi trgovinski, zanatski i ugostiteljski objekti mogu raditi od 6 do 24 časa svakog dana. U zatvorenom delu ugostiteljskog objekta mora se obezbediti da korisnici usluga moraju nositi zaštitne maske sve vreme boravka u objektu (u momentima kada ne konzumiraju hranu ili piće), zaposleni moraju nositi zaštitne maske, naročito prilikom pripreme hrane i pića i usluživanja, ne može se emitovati muzika ili izvoditi muzičko – scenski program uživo (tzv. živa muzika) posle 18.00 časova, ukupna popunjenost objekta ne može biti veća od 50 odsto maksimalne popunjenosti, i na ulazu mora biti vidno istaknuta korisna površina celog objekta, odnosno prostora i broj lica koja mogu biti prisutna, pod korisnim površinom podrazumeva se deo gde se lica uslužuju, i obaveza posetilaca da nose zaštitne maske – rekao je komunalni inspektor Madžić.

U otvorenom delu ugostiteljskog objekta, prema rečima Madžića mora se obezbediti da: korisnici usluga moraju nositi zaštitne maske sve vreme boravka u objektu (u momentima kada ne konzumiraju hranu ili piće), zaposleni moraju nositi zaštitne maske, naročito prilikom pripreme hrane i pića i usluživanja, između stolova mora biti razmak od najmanje dva metra, tako što se taj razmak računa između osoba koje sede za različitim stolovima, za stolom ne može sedeti više od pet osoba, ukoliko ne postoje stolovi i stolice za sedenje na otvorenom delu, rastojanje između svih prisutnih lica na otvorenom delu mora biti takvo da na svakih 9 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice, otvoreni deo objekta mora biti fizički odeljen od javne površine u smislu da se mora postaviti fizička prepreka (barijera) između tog dela i javne površine tako da između korisnika usluga i lica na javnoj površini bude razmak od minimum 3 metra, ne može se emitovati muzika ili izvoditi muzičko – scenski program uživo (tzv. živa muzika) posle 18.00 časova.

Od 6 do 22 časa mogu raditi zatvoreni ili otvoreni trgovinski centri i slični objekti u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo, saopštio je inspektor Madžić. U periodu od 6 do 22 časa svakog dana mogu raditi restorani i drugi prostori u kojima se pružaju usluge ishrane u kategorizovanim i nekategorizovanim smeštajima u kategorizovanom privatnom smeštaju u kojima se usluga može pružati samo licima koja imaju prijavljen boravak u tim vrstama smeštaja. Objekti u oblasti trgovine na malo trgovinske i druge radnje i prodajna mesta izuzev, sada po novom kiosci i trafike, mogu raditi bez ograničenja radnog vremena znači u smislu prodaje pretežno novina duvana itd; Objekti, radnje i servisi u kojima se vrše stručne, naučne, inovacione, tehničke, finansijske i delatnosti osiguranja, prometa nekretnina, informisanje, komunikacija, administrativne i pomoćne uslužne delatnosti, zanatske i druge uslužne delatnosti objekti u kojima se obavlja delatnost u oblasti sporta, fitnes-centri, teretane, vežbaonice, spa centri, bazeni i drugi objekte namenjeni za sport i rekreaciju. Objekti u kojima se obavlja delatnost priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću, kladionice, igraonice itd, trgovinske i druge radnje i prodajna mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda prodavnice hrane za životinje pet šopovi, prodavnice stočne hrane i druge zatvorene i otvorene pijace, radnje i prodajna mesta u okviru otvorene ili zatvorene pijace, mesare, pečenjare, specijalizovane prodavnice hrane i slično. Radnje, prodajna mesta i mesta u kojima se prodaje roba na malo ili pružaju usluge, a koji prodaju ili pružaju usluge obavljaju u trgovinskim centrima i za koje upravljač može da obezbedi posebne koridore za pristup ili u koje se ulazi sa spoljne strane i neposredno sa javne površine, objekti u kojima se pružaju usluge u oblasti kulture pozorišta, muzeji i galerije.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *