USPEŠNA REALIZACIJA PROJEKTA „INKLUZIJA DECE U RANOM RAZVOJU“

Gradske vesti

Zahvaljujući odabiru i sredstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Grad Sremska Mitrovica je 2019. godine izabran za realizaciju projekta „Inkluzija dece u ranom razvoju“. Osim grada, koji je nosilac projekta uključeni su partneri koji su projekat učinili inkluzivnim i sveobuhvatnim, a to su Dom zdravlja Sremska Mitrovica, Predškolska ustanova „Pčelica“, Centar za socijalni rad „Sava“, Udruženje građana Parno Romoro i Centar za ekonomsko unapređenje Roma.

Pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje Milan Pašić prilikom obilaska vrtića Čuperak u Laćarku svečano je uručio ključeve automobila koji je kupljen za potrebe projekta iz sredstava Ministarstva, a koji će služitiza terenske posete i obilaske porodica od strane mobilnog interresornog tima.

Programi ranog razvoja i obrazovanja dece u najranijem detinjstvu su osnov inkluzivnog napretka, i posebno su važni za decu koja dolaze iz nedovoljno podsticajnih porodičnih okruženja. Projekat „Inkluzija dece u ranom razvoju“ se sastoji iz tri komponente: mobilna škola roditeljstva u selima i prigradskim naseljima; diversifikovani programi za decu od tri do 6,5 godina u mestima Mačvanska Mitrovica i Laćarak; kao i rad sa roditeljima.

Kroz programe koji obuhvataju radionice u okviru mobilne škole roditeljsta, stručni saradnici pružaju podršku porodicama iz društveno osetljivih grupa o značaju predškolskog obrazovanja, o brizi i vaspitanju dece od najranijeg uzrasta, kao i osnaživanju i informisanju u cilju ostvarivanja prava iz oblasti socijalne i zdravstvene i ostalih vidova zaštite.

Rad sa roditeljima ima velik značaj jer je vaspitanje i odgajanje dece veoma bitno u najranijem periodu čovekovog života. Pružanje emocionalne podrške, stimulisanje njihovog razvoja i uspostavljanje uspešne komunikacije sa njima od suštinske važnosti za njivov dalji napredak. Ova rana stimulacija i podrška još su važniji za marginalizovanu decu, odnosno decu koja žive u siromaštvu ili imaju probleme u razvoju.

Diversifikovani programi sa decom uzrasta od 3 do 6,5 godina su se realizovali u dva romska naselja u Mačvanskoj Mitrovici, kao i u Laćarku. Program radionica se sastoji iz seta diversifikovanih i prilagoženih programa koji podstiču kreativnost i kognitivnu aktivnost dece.

Osim ovih aktivnosti, koje su dale dobre rezultate do sada projektom su predviđene dodatne aktivnosti koje realizuju članovi mobilnog tima, a to su savetodavne aktivnosti kao što su pomoć u pribavljanju ličnih dokumenata, matičnih brojeva, kao i pomoć u rešavanju pitanja iz oblasti socijalne zaštite što je od velikog značaja pri upisu u vrtić i osnovne škole.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *