ZA UREĐENJE KANALA KUDOŠ 62,4 MILIONA DINARA

Poljoprivreda

Pokrajinska vlada je danas izdvojila 62,4 miliona dinara za uređenje meliorativnog kanala „Kudoš“, koji se nalazi u okviru kanalske mreže za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta na području katastarskih opština Pavlovci i Vrdnik.

Kanal „Kudoš“ odvodi suvišnu vodu sa obronaka Fruške gore i uliva se u akumulaciju „Pavlovci“, sa kojom čini jedinstveni sistem za odvodnjavanje i regulaciju poplavnog talasa na tom području.

Kanal je zarastao u šiblje i stabla, posebno deo prema ulivu u akumulaciju, u širini koja izlazi iz kanalskog pojasa i zauzima poljoprivredene parcele, sa velikim procentom zamuljenja, što uzrokuje smanjenu efikasnost odvodnjavanja.

Obezbeđenim sredstvima je predviđeno čišćenje i izmuljenje kanala, kao i izgradnja objekta u kom će biti smeštena zaštitna rešetka sa automatskom čistilicom.

Na današnjoj sednici Pokrajinska vlada donela je i Odluku o obrazovanju Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima koji su u nadležnosti AP Vojvodine.

Na čelu Saveta je predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović, a za zamenika je imenovan pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Ognjen Bjelić.

Zadatak Saveta, koji se formira kao povremeno radno telo Pokrajinske vlade, jeste podsticanje, organizovanje i usklađivanje poslova bezbednosti saobraćaja na putevima koji su u nadležnosti AP Vojvodine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *