U TOKU KAMPANJA “16 DANA AKTIVIZMA PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA”

Gradske vesti

“Šesnaest dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” je svetska kampanja koju obeležava 1.700 organizacija u preko 100 država sveta. Kampanja počinje 25.novembra Međunarodnim danom
borbe protiv nasilja nad ženama i završava se 10.decembra Međunarodnim danom ljudskih prava.

Nasilje nad ženama je svaki akt rodno zasnovanog nasilja koji dovodi do psihološke,fizičke, seksualne ili ekonomske povrede žene odnosno njene patnje, uključujući i pretnje takvim ponašanjem. U situacijama nasilja odgovornost za nasilje je uvek isključivo na onome ko čini nasilje, bez obzira na okolnosti koje mogu biti faktori podsticaja.

Statistika govori da:

 • Najčešće žrtve nasilja u porodici su žene,deca i stare osobe.
 • Svaka druga žena doživljava neki oblik psihološkog nasilja u porodici.
 • Svaka treća žena je doživela fizički napad od nekog člana porodice.
 • Svaka četvrta žena izložena je pretnjama nasiljem
 • Od januara meseca 2022.god. do oktobra meseca 2022.god. ubijeno je 23 žena u porodičnom nasilju.
 • Centru za socijalni rad “Sava” u Sremskoj Mitrovici u periodu od novembra meseca 2021.god. do novembra meseca 2022.god. prijavljena su 233 slučaja nasilja u porodici, što je za 10 odsto porast u odnosu na prethodnu godinu. Tokom ove godine, do novembra meseca usluge Sremske
 • sigurne kuće koristi 9 žena i 13 dece.

 • Centar za socijalni rad “Sava” pruža sledeće vidove podrške žrtvama nasilja u porodici:
 • Smeštaj u Sigurnu kuću ili hraniteljsku porodicu
 • Informisanje žrtve o nadležnostima institucija u sprečavanju nasilja u porodici
 • Savetodavni rad sa žrtvom nasilja, po potrebi upućivanje žrtve na psihoterapijski tretman
 • Ekonomsko osnaživanje žrtava kroz uključivanje u stalnu novčanu pomoć (ukoliko ispunjava
  uslove),kao i pružanje pomoći u vidu davanja jednokratnih novčanih sredstava
 • Pokretanje postupaka iz socijalne i porodično pravne zaštite.
  Međusektorska saradnja javnih službi, lokalne samouprave i nevladinih
  organizacija u borbi protiv nasilja omogućava bolju i efikasniju razmenu informacija ali i
  stvaranje sistema podrške žrtava nasilja u porodici.

Krajnji cilj našeg rada je da u lokalnoj zajednici razvijemo nultu toleranciju na svaki vid nasilja, te da naše sugrađane edukujemo i ohrabrimo da svaki oblik nasilja prijave nadležnim institucijama.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *