UVID U BIRAČKI SPISAK ZA PODRUČJE GRADA SREMSKA MITROVICA

Gradske vesti

Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu Grada Sremska Mitrovica poziva sve građanke i građane da na vreme provere da li su upisani u Jedinstveni birački spisak (JBS) i ako jesu, da li su im upisani lični podaci tačni, kako bi mogli da ostvare pravo glasa na izborima koji će biti održani 17. decembra 2023. godine.

Pravo na uvid u birački spisak ima svaki građanin u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak i može se izvršiti neposredno u gradskoj upravi u kojoj građanin ima prebivalište, odnosno boraviše za interno raseljena lica kao i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva – https://upit.birackispisak.gov.rsl

JBS vodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, dok ažuriranje biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave vrši gradska uprava.

Upis u birački spisak je uslov za ostvarivanje biračkog prava, a birač može biti samo jednom upisan u birački spisak.

Postupak upisa, promena (izmena dopuna ili ispravka) i brisanja iz biračkog spiska sprovodi se po službenoj dužnosti ili na zahtev građana. Građanin zahtev za promenu u biračkom spisku podnosi gradskoj upravi po mestu njegovog prebivališta, odnosno mestu boravišta za interno raseljena lica. Zahtev se podnosi Gradskoj upravi u vremenu od 7 do 15 sati svakog radnog dana najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska – do 1. decembra 2023.godine.

Svaka promena u biračkom spisku mora da se zasniva na podacima iz matičnih knjiga, drugih službenih evidencija i javnih isprava (npr. izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih ili umrlih, lična karta, dokaz o prebivalištu uverenje o državljanstvu, pravnosnažno rešenje o vraćanju poslovne sposobnosti) o čemu odgovarajuće rešenje do zaključenja biračkog spiska (15 dana pre dana izbora, odnosno do l decembra 2023. godine donosi gradska uprava, a od zaključenja biračkog spiska pa sve do 72 časa pre pana izbora rešenje donosi Ministarstvo.

Podnosilac zahteva može na rešenje gradske uprave podneti žalbu Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u roku od 24 časa od dana kada je rešenje primio, a protiv rešenja Ministarstva može se podneti tužba Upravnom sudu u roku od 24 časa od dana kada je rešenje primljeno.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *