PREZENTACIJA ARHEOLOŠKOG NASLEĐA U MUZEJU SREMA

Gradske vesti

U Muzeju Srema u Sremskoj Mitrovici u petak, 16. novembra sa poečtkom u 11 časova održaće se prezentacija projekta Srpskog arheološkog društva „Podizanje svesti o značaju arheološkog nasleđa“. Projekat je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije,a uSremskoj Mitrovici se realizuje u saradnji sa Muzejom Srema.
Namera organizatora je da kroz saradnju sa donosiocima odluka i stručnim službama lokalnih samouprava otpočnu rad na široj kampanji podizanja svesti o značaju očuvanja arheološkog nasleđa. Podizanjem svesti o značaju arheološke baštine, upoznavanjem sa propisima i procedurama kao i kroz ukazivanje na dobre i loše primere delovanja lokalnih samouprava, smatramo da se u znatnoj meri može popraviti i odnos šire zajednice prema arheološkom nasleđu.
Prezentacija sadrži tri tematske celine:
– Izlaganje o arheološkom nasleđu na teritoriji Sremske Mitrovice sa osvrtom na probleme ugroženih lokaliteta (trajanje 10-15 minuta)
– Opšte upoznavanje sa tim šta je arheologija, koji su principi istraživanja, sa ciljem da slušaoci steknu osnovnu predstavu o kompleksnosti arheoloških istraživanja (trajanje 10-15 minuta).
– Upoznavanje predstavnika lokalnih samouprava sa zakonskom regulativom, okvirima i proceduralnim mogućnostima za njihovo aktivno uključivanje u procese zaštite, očuvanja, promovisanja i korišćenja arheološkog nasleđa (trajanje 20-30 minuta).
Predviđeno je, i poželjno, da i prisutni uzmu učešća u diskusiji tokom i nakon izlaganja. Predavanje je javno, i pored učesnika kojima je neposredno posvećeno (predstavnici lokalne samouprave – donosioci odluka i stručne službe, predstavnici škola, predstavnici policije, predstavnici mesnih zajednica) dobrodošli su i svi drugi zainteresovani.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *