INFORMACIJA O NAČINU PRIJAVLjIVANjA UGOSTITELjSKIH OBJEKATA ZA SMEŠTAJ

Gradske vesti

Zakonom o ugostiteljstvu (,,Sl. glasnik RSˮ, br. 90/2019) propisana je obaveza nekategorisanim ugostiteljskim objektima (privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzatnik) vrsta hostel, prenoćište, konačište, botel, han, konak, etno kuća, salaš, vila, kampiralište, kamping odmorište, kamping stop i nekategorisanim objektima za smeštaj nautičkog turizma i nekategorisanim ugostiteljskim i lovnog turizma vrste lovački dom, lovačka kuća i lovačka koliba, koji se nalaze na teritoriji grada Sremska Mitrovica da pre otpočinjanja obavljanja delatnosti, na propisan način podnese prijavu jedinici lokalne samouprave (JLS).

Isto tako dana 21. decembra stupio je na snagu Pravilnik o sadržini i načinu podnošenja prijave za nekategorisani ugostiteljski objektat za smeštaj, nekategorisani objeka za smeštaj nautičkog turizma, nekategorisani objekat za smeštaj lovnog turizma i o sadržini i načinu vođenja evidencije objekata za smeštaj (,,Sl. glasnik RSˮ, br. 90/2019). Rok za prijavu je mart 2020. godine.

Jedinice lokalne samouprave će izdavati uverenja nekategorisanim objektima kako bi mogli da ostvare pravo na učešće u šemi dodele vaučera korisnicima za 2020. godinu. Za sve informacije obratiti se e mail: dmarelj.turizam@gmail.com ili na adresi Kralja Petra Prvog 5, kancelarija br. 4, ili na telefon 022/623-788, lokal 122, osoba za kontakt Dragana Marelj.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *