MEĐUNARODNI DAN LjUDSKIH PRAVA – UNIVERZALNA DEKLARACIJA O LjUDSKIM PRAVIMA JE ŽIV DOKUMENT

Reportaže

Od kada je odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija ustanovljen, Međunarodni dan ljudskih prava nije obeležavan u situaciji sličnoj današnjoj.

Početkom godine, pandemija Covid 19 počela je da se širi planetom i ostavlja iza sebe sve veći broj zaraženih i mrtvih. U odlučnoj nameri da se pandemiji suprotstave, državne vlasti su u našoj, kao i u drugim zemljama, posegnule za ograničenjem ljudskih prava. Osim na planu ljudskih prava, posledice pandemije mogle su se pratiti i u drugim oblastima – ekonomiji, kulturi, prosveti, sportu. Ekonomske aktivnosti su redukovane, a tamo gde je bilo moguće privatni prostor je transformisan u radni. Kulturna zbivanja, kao i prosvetne aktivnosti iz realnog su prostora preselile u virtualni. Sportisti su se takmičili pred praznim tribinama, a pandemija menja i obrasce našeg svakodnevnog funkcionisanja.

Pandemija je kompleksan fenomen. Ona provocira državnu intervenciju, ali isto tako i našu odanost ljudskim pravima, jer građani zaslužuju da uživaju sva ljudska prava koja im pripadaju. Ustav Republike Srbije je jasan: kada se pribegava ograničavanju ljudskih prava, mora se voditi računa o suštini prava koja se ograničava, a zatim i o svrsi, prirodi i obimu ograničenja.

Sva su ova pitanja izuzetno važna, jer se na osnovu njih dokazuje i demokratska zrelost zajednice i njena privrženost univerzalnim vrednostima.

Pokrajinski ombudsman je svestan da efikasna borba protiv pandemije Covid 19 ne počinje pred ulazom u bolnicu, nego daleko od tog ulaza – u vlastitom domu, na radnom mestu, prodavnici ili na ulici i zato skreće pažnju na važnost prevencije da se pridržavamo svih epidemioloških mera zdravstvenih službi. Pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman podstiče nadležne organe na dalje pružanje dodatne pomoći starijima, deci i drugim osetljivim grupama kojima je takva pomoć upravo sada neophodno potrebna.

Tačne, pravovremene i objektivne informacije mogu pomoći građanima da se na racionalan način odrede prema stvarima i smelije suoče sa problemima, neizvesnostima i strahom. Pored toga, svaka nedoslednost u primeni epidemioloških mera ima svoju cenu. Pokrajinski zaštitnik građana smatra da građanima Srbije daleko potrebnija reč „odgovornost“ od iritirajuće i još uvek u javnom prostoru prisutne „socijalne distance“. Po rečima italijanskog filozofa G. Agambena na socijalnoj distanci se ne može zasnovati ljudska zajednica pogodna za život.

Takva zajednica, po mišljenju Pokrajinskog ombudsmana može biti zasnovana samo na striktnom poštovanju i efikasnoj zaštiti ljudskih prava, na poštenom radu, pravičnosti i solidarnosti sposobnoj da podstakne pojedince da budu od pomoći svojim bližnjima.

U dubokom uverenju da je duh Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i danas, sedamdeset godina nakon njenog usvajanja, još uvek živ i „delatan“ dokument koji ljude podstiče na osvajanje slobode, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman koristi priliku da svim građanima Srbije čestita 10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *