TURISTIČKIM AGENCIJAMA IZ GRADSKOG BUDŽETA PO 200.000 DINARA POMOĆI

Gradske vesti

Grad Sremska Mitrovica raspisao je javni poziv za dodelu subvencija za podršku radu privrednim subjektima koji obavljaju delatnost putničkih agencija na teritoriji Grada Sremska Mitrovica zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19. Ukupno je iz gradskog budžeta za ove namene izdvojeno 1,5 miliona dinara, a turistička agencija koja ispuni uslove iz javnog poziva dobiće po 200.000 dinara.

Zahtev za dodelu subvencija se podnosi na obrascu koji se može preuzeti sa zvanične internet stranice Grada Sremska Mitrovica www.sremskamitrovica.rs ili u gradskom Uslužnom centru.

Zahtevi sa potrebnom dokumentacijom se predaju lično na pisarnici Gradske uprave (u gradskom Uslužnom centru) ili poštom, na adresu Grada Sremska Mitrovica, ul. Svetog Dimitrija br. 13, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Gradska uprava za kulturu i sport – Zahtev za dodelu subvencija za podršku radu privrednim subjektima koji obavljaju delatnost putničkih agencija – NE OTVARATI”. Na poleđini koverte potrebno je napisati naziv i adresu privrednog subjekta.

Rok za predaju zahteva je sedam dana od dana objavljivanja Javnog poziva na zvaničnoj internet stranici Grada Sremska Mitrovica www.sremskamitrovica.rs odnosno od 14. do 21. aprila tekuće godine.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *