U GRADSKOJ KUĆI U SREMKOJ MITROVICI PREDSTAVLJEN PROJEKAT RELOF2

Gradske vesti

U Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici danas je održana Regionalna konferencija „Kako uspostaviti sistem finansijskog upravljanja i kontrole kod indirektnih budžetskih korisnika“. U pitanju je Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2), koji se realizuje u saradnji sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju Ministarstva finansija.

Na konferenciji je predstavljen Praktičan vodič sa alatom za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) kod indirektnih korisnika budžetskih sredstava na lokalnom nivou, koji je Projekat RELOF2 razvio u saradnji saradnji sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju Ministarstva finansija.

Uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole kod svih korisnika javnih sredstava deo je reforme javnih finansija. Njen cilj je unapređenje upravljanja javnim finansijama, odnosno unapređenje odgovornosti rukovodilaca i zaposlenih u javnom sektoru, kao i bolje upravljanje javnim sredstvima u skladu sa principima interne finansijske kontrole. 

Ova regionalna konferencija bila je namenjena predstavnicima ustanova kulture I sporta sa teritoprije Grada koje se finansiraju iz lokalnog budžeta.

Uspostavljanje finsijskog upravljanja i kontrole je zakonska obaveza svih korisnika javnih sredstava Republike Srbije i preduslov za zatvaranje poglavlja 32 – finansijski nadzor, pri pristupanju Evropskoj uniji. Ovu zakonsku obavezu, bez obzira na veličinu i broj zaposlenih, kao korisnici javnih sredstava, imaju i indirektni budžetski korisnici.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.