OBAVEŠTENjE ZA PORESKE OBVEZNIKE

Gradske vesti

Gradska uprava za budžet i lokalni ekonomski razvoj obaveštava poreske obveznike da četvrti kvartal poreza na imovinu dospeva za plaćanje 14.11.2019. godine. Kako bi upoznala poreske obveznike o stanju obaveza po osnovu poreza na imovinu i olakšala i pojednostavila izmirivanje istih Gradska uprava za budžet i lokalni ekonomski razvoj će poreskim obveznicima koji imaju obaveza preko 2.000,00 dinara, na kućnu adresu dostaviti nalog za uplatu (uplatnicu) sa stanjem ukupnog poreskog duga na dan 31.12.2019. godine. Blagovremenim izmirivanjem poreskog duga izbegava se obračun zakonske kamate i drugih dodatnih troškova.

Za poreske obveznike koji izmire poreske obaveze i sporedna poreska davanja zaključno sa 31. decembrom 2019. godine, Gradska uprava za budžet i lokalni ekonomski razvoj saglasno Odluci Skupštine grada, otpisaće 10 odsto zaduženja za 2019. godinu prilikom akontacionog zaduženja 15. februara 2020.godine.

Ovo pravo ne ostvaruju oni poreski obveznici kojima je odobreno odlaganje plaćanja dugovanog poreza (reprogram).

Poreski obveznici koji nisu dobili rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu za 2019. godinu mogu ih preuzeti u Gradskoj upravi za budžet i lokalni ekonomski razvoj – Službi naplate prihoda, Svetog Dimitrija broj 8, kancelarije 15, 16, 17 u prizemlju i 35 na prvom spratu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *