MEĐUNARODNI DAN OSOBA SA INVALIDITETOM – OSTVARIVANjE PRAVA U USLOVIMA PANDEMIJE

Gradske vesti

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar obeležava se od 1992. godine, kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje tog dana. Cilj obeležavanja je da se i osobama sa invaliditetom omogući jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u upravljanju društvom u kome žive.

Osobe sa invaliditetom danas čine oko 15 procenata svetske populacije i nailaze na brojne probleme i barijere u svom svakodnevnom funkcionisanju. Suočavaju sa nejednakim mogućnostima u pogledu obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene i socijalne zaštite; njihov svakodnevni život opterećuju i mnoge predrasude i stereotipi.

Svestan svih ovih problema, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman je tokom godine svoju pažnju fokusirao na ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom, posebno imajući u vidu restrikcije koje se nameću u cilju efikasne borbe protiv epidemije korona virusa. Tim povodom, Pokrajinski ombudsman je organizovao video konferenciju na kojoj su predstavnici ustanova socijalne zaštite, nezavisnih institucija, prosvetnih ustanova i nevladinih organizacija govorili o položaju i problemima osoba sa invaliditetom. Učesnici konferencije su bili saglasni u oceni da je položaj osoba sa invaliditetom i u redovnom stanju veoma delikatan i da on u vanrednom stanju može biti pogoršan ako mere, koje se preduzimaju suzbijanju pandemije, ne budu prilagođene osobama sa invaliditetom. U nekoliko navrata u toku konferencije je snažno naglašeno da borba protiv pandemije ne može biti efikasna ako u nju, kao ravnopravni učenici, nisu uključene i osobe sa invaliditetom.

Pokrajinski ombudsman je potpuno svestan potrebe da se, u cilju očuvanja života i zdravlja građana, u kriznim periodima posegne za merama kojima se ograničavaju ljudska prava, ali naglašava da ta ograničenje moraju biti sprovedena na najmanje restriktivan način.

Pored toga, Pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman smatra da se prava osoba sa invaliditetom moraju se poštovati u svakom trenutku i nezavisno od toga da li je u društvu proglašeno vanredno stanje ili ne. Posebno se mora voditi računa o osobama koje borave u ustanovama socijalne zaštite, jer se problemi sa kojima se ove ustanove suočavaju u toku pandemije samo pojačavaju.

Invalidnost nikoga ne osuđuje na niži kvalitet života i restrikcije u uživanju ustavom zajemčenih prava. Idući u susret Međunarodnom danu osoba sa invaliditetom, Pokrajinski ombudsman želi da podseti na reči iz Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima: „Sva ljudska bića se rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima“. Hoće li ove reči biti neobavezujuća fraza ljudskopravaškog žargona ili ne to, pre svega, zavisi od našeg odnosa prema osobama sa invaliditetom. U tom odnosu, po najdubljem uverenju Pokrajinskog ombudsmana, ne sme biti ni sada, a ni ubuduće, ni u redovnom, a ni u vanrednom stanju, ničega što bi osobe sa invaliditetom lišavalo garantovanih prava i narušavalo njihovo ljudsko dostojanstvo.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *